Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

wyniki

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły w załączeniu /PDF/.