Nazwa fundacjiSiedziba fundacjiPrezes FundacjiNr KRS
FUNDACJA VICTORIAos. Unitów Podlaskich 17
21-400 Łuków
Prezes
Ireneusz Mateńko
0000358309
FUNDACJA „DOM OTWARTYCH SERC”ul. Broniewskiego 34
21-400 Łuków
Prezes Zarządu
Regina Zymela
dpslukow@wp.pl
0000401341
FUNDACJA „REGIONALNE INKUBATORY PRZESIĘBIORCZOŚCI”ul. Ks. St. Brzóski 17
21-400 Łuków
Prezes Zarządu
Popławski Mateusz
inkubator@ripfundacja.pl
0000428813
FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIAul. Staropijarska 3
21-400 Łuków
Prezes Zarządu
Krasuska Monika
0000270900
FUNDACJA CEGIEŁKOWO –PASJA I POMOCul. Cieszkowizna 13
21-400 Łuków
Prezes Zarządu
Marcin Rychta
cegielkowo@gmail.pl
431302
FUNDACJA „WSPÓLNY LOS”ul. Stodolna 20/46
21-400 Łuków
Prezes Zarządu
Michalczuk Kościuk Agnieszka
fundacja.wspolnylos@gmail.com
0000511978
FUNDACJA POMOCY SIEROTOM I DZIECIOM Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH „POLSKI SAMARYTANIN”Oszczepalin I 29
21-411 Wojcieszów
Prezes Zarządu
Dudziński Mirosław
0000521200
FUNDACJA „JANA CHRZCICIELA”ul. Dmocha 8/2
21-400 Łuków
Prezes
Sierociuk Maria
lukow@koinoniagb.pl
0000094068
FUNDACJA DEWAJTISul. Osiedlowa 3A/12
21-470 Krzywda
Prezes Zarządu
Kowalski Krzysztof
0000627488
„FUNDACJA PROMOCJI I PRODUKCJI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI GREENFARM 4.0”Józefów 85,
21-421 Tuchowicz
Prezes Zarządu
Katarzyna Kazana
0000865521
Fundacja HELIX FARMul. Adama Mickiewicza 10
21-411 Wojcieszków
Prezes Zarządu
Paweł Nowicki
0000910993
Fundacja Husarska - Kresy Wschodnieul. H. Sienkiewicza 95
Wola Okrzejska
21-480 Krzywda
Prezes Zarządu
Miszyk Miński Michał
0000574875
Fundacja Wydźwięk Kulturyul. S. Żeromskiego 14
21-400 Łuków
Prezes Zarządu
Rzewuska Angelika
0000994866
FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI „MOCNI”ul. Adama Mickiewicza 10
21-411 Wojcieszków
Prezes Zarządu
Nowicki Paweł
0000999503