Na terenie Powiatu Łukowskiego absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą kształcić się w:

W Powiecie Łukowskim funkcjonuje 8 zespołów szkół obejmujących w swym zakresie szkoły zawodowe, licea, technika oraz szkoły policealne i pomaturalne:

  • I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
  • Zespół Szkół nr. 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
  • Zespół Szkół nr. 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie
  • Zespół Szkół nr. 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie
  • IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie
  • Zespół Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie
  • Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
  • Zespół Szkół im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

Na terenie powiatu funkcjonują też 2 szkoły specjalne:

  •  Zespół Placówek w Łukowie
  •  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie

Wszystkie szkoły powiatowe dysponują nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, w tym komputerowymi z dostępem do internetu. Większość placówek dysponuje salami gimnastycznymi i boiskami sportowymi, przy ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie i I LO im. T. Kościuszki w Łukowie znajdują się Kompleksy Sportowe “Orlik”.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i placówek oświatowych zapewnia Powiatowy Zespół Oświatowy (Uchwała nr XV/172/2012 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 26 czerwca 2012 r.)