Jednym z zadań Powiatu jest ochrona zdrowia.

W powiecie łukowskim funkcjonują publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną dla ludności. Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie sprawuje Powiat Łukowski.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl
NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472

http://www.spzoz.lukow.pl/

                                                                                                                                                                         

Bieżące informacje

 

Raport nt. sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowania, 2022 r.

Informujemy, że zostało opublikowane nowe wydanie monografii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań.

Od kilku lat Raporty są przygotowywane w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia. Obecne wydanie jest pierwszym przygotowanym w ramach NPZ na lata 2021-2025 i jest szczególnie ważne, gdyż ukazuje się w początkowym okresie obecnej edycji Programu i pokazuje szczególne wyzwania zdrowotne jakie pojawiły się niespodziewanie w związku z pandemią COVID-19 i jej wpływem na znaczne pogorszenie się stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Te nowe problemy niewątpliwie będą musiały znaleźć swoje odbicie również w dalszych działaniach zarówno NPZ na lata 2021-2025 jak i innych programów mających za zadanie poprawę zdrowia ludności Polski.

Prezentowana monografia jest pożytecznym źródłem wiedzy dla osób i organizacji działających na polu zdrowia publicznego, a także dla tych wszystkich, którzy dążą do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Raport dostępny jest pod adresem:

 https://www.pzh.gov.pl/raport-sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania/