Jednym z zadań Powiatu jest ochrona zdrowia.

W powiecie łukowskim funkcjonują publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną dla ludności. Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie sprawuje Powiat Łukowski. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 (dawna 700-lecia)
e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl 
NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472

http://www.spzoz.lukow.pl/

Powiat Łukowski realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237) w sprawie przekazania rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Raport za rok 2016 “Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. /Pobierz PDF/