Jednym z zadań Powiatu jest ochrona zdrowia.

W powiecie łukowskim funkcjonują publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną dla ludności. Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie sprawuje Powiat Łukowski.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl
NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472

http://www.spzoz.lukow.pl/

Bieżące informacje

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zakończył trzeci rok realizacji projektu pn.: „Gromadzenie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych lub podjętych w danym roku oraz sporządzanie raportów z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w oparciu o dane gromadzone od realizatorów tych zadań, wraz z ewaluacją” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Z przyjemnością przekazujemy Państwu wyniki niniejszego projektu w postaci raportu „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego za 2022 rok”.

 

                                                                                                                                                                         

Raport nt. sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowania, 2022 r.

Informujemy, że zostało opublikowane nowe wydanie monografii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań.

Od kilku lat Raporty są przygotowywane w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia. Obecne wydanie jest pierwszym przygotowanym w ramach NPZ na lata 2021-2025 i jest szczególnie ważne, gdyż ukazuje się w początkowym okresie obecnej edycji Programu i pokazuje szczególne wyzwania zdrowotne jakie pojawiły się niespodziewanie w związku z pandemią COVID-19 i jej wpływem na znaczne pogorszenie się stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Te nowe problemy niewątpliwie będą musiały znaleźć swoje odbicie również w dalszych działaniach zarówno NPZ na lata 2021-2025 jak i innych programów mających za zadanie poprawę zdrowia ludności Polski.

Prezentowana monografia jest pożytecznym źródłem wiedzy dla osób i organizacji działających na polu zdrowia publicznego, a także dla tych wszystkich, którzy dążą do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Raport dostępny jest pod adresem:

 https://www.pzh.gov.pl/raport-sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania/

 


Środy z Profilaktyką

To cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia. Szeroko współpracujemy z organizacjami pacjenckimi. Edukujemy osoby w różnym wieku, także osoby starsze, które jeszcze nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą.

Zagadnienia „Śród z profilaktyką” powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi (np. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą) oraz tematami kluczowymi dla NFZ (otyłość i cukrzyca, obecne i nowe programy profilaktyczne, raporty NFZ oraz kampanie edukacyjne).

Formuła akcji ma na celu zachęcać pacjentów do działania, popularyzować i wspierać postawy prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, zacieśniać współpracę z organizacjami pacjenckimi, a także budować pozytywny wizerunek NFZ wśród pacjentów.

Szczegóły: /TUTAJ/