MATERIAŁY WYEMITOWANE W 2017 ROKU

MARZEC

Ocena współpracy Urzędu Wojewódzkiego z samorządem Powiatu Łukowskiego
Informacja z XXIII Sesji Rady Powiatu Łukowskiego
Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łukowskim
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu: część 1, część 2, część 3, część 4
Cudze chwalicie swego nie znacie: VIII wieków Łukowa jako ośrodka administracyjnego (od XIII wieku do współczesności). Odcinek 1/5

KWIECIEŃ
Informacja z XXIV Sesji Rady Powiatu Łukowskiego
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
II Powiatowy Rajd 3-majowy Szkół Ponadgimnazjalnych
Cyrkuł łukowski, obwód łukowski (trzy powiaty!), powiat łukowski – od utraty niepodległości do powstania listopadowego. Odcinek 2/5

MAJ
Wywiad ze Starostą Łukowskim o podjętej przez radnych uchwale dotyczącej realizacji megaprojektu drogowego, o pozwoleniu na budowę nowego skrzydła łukowskiego szpitala oraz o wizycie Wojewody Lubelskiego.
Relacja z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
Relacja z 50-lecia istnienia PKS S.A. w Łukowie.
Powiat łukowski, okręg łukowski w guberni lubelskiej, województwie podlaskim i guberni siedleckiej. Zasięg terytorialny, degradacja małych miasteczek. Odcinek 3/5

CZERWIEC
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla OSP oraz Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego.
Relacja z przebiegu XXV Sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
Cyrkuł łukowski, obwód łukowski (trzy powiaty!), powiat łukowski – od utraty niepodległości do powstania listopadowego. Odcinek 4/5.

LIPIEC
„Postać chorążego Antoniego Dołęgi w kontekście ekshumacji szczątków – żołnierza podziemia niepodległościowego”.
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Wystawy stałe i czasowe w Muzeum Regionalnym w Łukowie.
Likwidacja powiatu podczas II Wojny Światowej i powrót po jej zakończeniu. Liczne zmiany granic powiatu do 1975 r. Zmiany administracyjne 1975 i 1990, powrót Powiatu Łukowskiego decyzją RM z 1998 r. Odcinek 5/5

SIERPIEŃ
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Święto Miodów Ziemi Łukowskiej w Ławkach.
Święto Wojska Polskiego w 97.Rocznicę Bitwy Warszawskiej na Cmentarzu Wojennym w Łukowie.
Ośrodki miejskie na terenie dawnej Ziemi Łukowskiej i Powiatu Łukowskiego – Adamów.

WRZESIEŃ
Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne w Wojcieszkowie.
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Relacja z przebiegu XXVI Sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
Ośrodki miejskie na terenie dawnej Ziemi Łukowskiej i Powiatu Łukowskiego – Serokomla.

PAŹDZIERNIK
Jubileusz 50 – lecia działalności Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Wywiad z Wicestarostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Dni Kultury Żydowskiej w Łukowie.
Ośrodki miejskie na terenie dawnej Ziemi Łukowskiej i Powiatu Łukowskiego – Tuchowicz.

LISTOPAD
Wieczornica Niepodległościowa z okazji 101 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza.
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Powiatowy Dzień Olimpijczyka.
Ośrodki miejskie na terenie dawnej Ziemi Łukowskiej i Powiatu Łukowskiego – Wojcieszków.

GRUDZIEŃ
Powiatowy Dzień Sportu.
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Warsztaty Bożonarodzeniowe w Muzeum Regionalnym w Łukowie.
Ośrodki miejskie na terenie dawnej Ziemi Łukowskiej i Powiatu Łukowskiego – Okrzeja.

MATERIAŁY WYEMITOWANE W 2018 ROKU

LUTY
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
Wywiad ze Starostą Łukowskim – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – przebudowa i remont warsztatów/pracowni szkolnych na terenie ZS nr 1 w Łukowie.
Wywiad z Przewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego – analiza bieżących wydarzeń w działalności samorządu powiatowego lub wypowiedź na wybrany temat.