Muzeum HSienkiewiczaW odległości 33 km od Łukowa przy trasie Krzywda-Okrzeja w Woli Okrzejskiej znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Tu w dworku (obecnym muzeum) babki Felicjanny Cieciszewskiej urodził się w 1846 roku i spędził pierwszych 9 lat życia Henryk Sienkiewicz.

Dworek szczęśliwie przetrwał burze dziejowe i po przeprowadzonym remoncie w latach 1965-1966 w 120 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza otwarto Muzeum biograficzne poświęcone pisarzowi. Do 1975 roku było oddziałem Muzeum Regionalnego w Łukowie, później funkcjonowało jako placówka samodzielna. Muzeum posiada bogaty zbiór fotografii rodzinnych pisarza i dzieła malarskie obrazujące postać Henryka Sienkiewicza, jak i bohaterów jego utworów literackich, malowane przez znanych malarzy. Zgromadzono też bogaty i unikalny księgozbiór zawierający wiele pierwszych wydań powieści pisarza oraz tłumaczenia na kilkadziesiąt języków świata, w tym na język japoński, chiński, arabski, armeński oraz wiele języków europejskich.

Imponująca jest galeria postaci z powieści Henryka Sienkiewicza w rzeźbie ludowej jak również 6 rzeźb plenerowych ustawionych przed budynkiem Muzeum. Na wystawach prezentowane są:

  • tradycje rodzinne i związki pisarza z Podlasiem,
  • twórczość Henryka Sienkiewicza,
  • Sienkiewicz i bohaterowie jego powieści w rzeźbie ludowej,
  • rysunek, malarstwo, grafika i ekslibris inspirowany twórczością pisarza

Urządzony jest również “Salonik” nawiązujący do okresu lat dziecięcych pisarza. Muzeum jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, sesji poświęconych twórczości Henryka Sienkiewicza, konkursów o zasięgu ogólnopolskim i zlotów harcerskich. Utrzymuje kontakty ze szkołami noszącymi imię Henryka Sienkiewicza.

W pobliskiej Okrzei godnym zainteresowania jest Kościół (miejsce chrztu Henryka Sienkiewicza) z piękną polichromią o tematyce Sienkiewiczowskiej i kopiec usypany w hołdzie pisarzowi.

Strona muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej: http://muzeumhs.pl/