Muzeum Regionalne w ŁukowieMuzeum Regionalne w Łukowie mieści się w dawnym Konwikcie Szaniawskich ufundowanym w 1732 r. przez bp. krakowskiego Konstantego Szaniawskiego. Budynek jest jednym z nielicznych obiektów zabytkowych w mieście.

Powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej na podstawie Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie nr 225/59 oraz Uchwały nr 67/60.

Działalność merytoryczną podjęto w lipcu 1960 roku w oparciu o pomoc Muzeum Lubelskiego, koncentrując się na wyszukiwaniu w terenie, gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów z zakresu kultury ludowej i historii oraz dokumentacji fotograficznej.

Muzeum Regionalne w ŁukowieW zbiorach Muzeum znajdują się eksponaty z dziedziny tradycyjnego tkactwa ludowego oraz narzędzia do obróbki lnu, rzeźba, wycinanki, narzędzia rolnicze z przełomu XIX i XX wieku, malarstwo ludowe oraz malarstwo Józefa Pankiewicza i Leona Wyczółkowskiego, eksponaty z zakresu historii i dokumentacja fotograficzna zabytków nieruchomych.

Po długotrwałym i gruntownym remoncie budynku rozpoczętym w 1985 roku muzeum dysponuje ośmioma salami wystawowymi, pracownią fotograficzną i pomieszczeniami magazynowo-administracyjnymi o łącznej powierzchni 558 metrów kwadratowych. Odrębny budynek parterowy o powierzchni 132 metry kwadratowe zawiera magazyn eksponatów i pomieszczenia gospodarcze.

Muzeum Regionalne w Łukowie Muzeum Regionalne w Łukowie 

 

 

 

 

Strona Muzeum Regionalnego w Łukowie: http://www.muzeum.lukow.pl/