Powiat Łukowski stanowi wyjątkowe miejsce ma mapie Lubelszczyzny. Piękno i bogactwo przyrody, dogodne połączenia komunikacyjne sprawiają, że właśnie tu znajdą Państwo najlepsze miejsce na dom, firmę lub wypoczynek. Na terenie powiatu istnieją bogate rezerwy terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę turystyczną oraz przemysł.

Domeną naszego powiatu są przede wszystkim wyjątkowe walory turystyczne i przyrodnicze. Przepiękne rezerwaty „Jata” i „Topór” chronią stanowiska jodły, która porasta łagodne skłony doliny rzeki Krzny Południowej, która tu właśnie rozpoczyna swój bieg. Bogate tereny leśne np.: „Kryńszczak”, „Las Wagramski” zachęcają do aktywnej turystyki pieszej i rowerowej.

Ziemia Łukowska jest regionem o bogatej przeszłości i chlubnych tradycjach patriotycznych. To na naszym terenie najdłużej opierał się zaborczej przemocy ks. Stanisław Brzóska – bohater Powstania Styczniowego. W okolicach Woli Guławskiej gen. Franciszek Kleeberg stoczył ostatnią bitwę kampanii wrześniowej w 1939 r. W Woli Okrzejskiej urodził się słynny polski „noblista” Henryk Sienkiewicz. Z naszego powiatu wywodzą się znane rody Szaniawskich oraz Jezierskich. Bogata przeszłość, piękna historia Ziemi Łukowskiej wiąże się z optymistycznymi szansami na jej pomyślną przyszłość.

Serdecznie zapraszamy Państwa na gościnną i pełną uroku Ziemię Łukowską.

Ziemia Łukowska na przestrzeni dziejów

Ziemia Łukowska obejmowała tereny położone między Wieprzem i Tyśmienicą na południu, a Liwcem i Muchawką na północy. Łuków jako stolica kasztelanii był na tym terenie najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, politycznym i kościelnym.

Piękne karty zapisało społeczeństwo Łukowa i Powiatu Łukowskiego w czasie okupacji niemieckiej w latach 1915-1918. Zorganizowano wówczas organy władzy samorządowej – Łukowską Radę Powiatową oraz Radę Miejską, nie posiadającą żadnego odpowiednika w całym byłym Królestwie Polskim.

Fizjografia rejonu łukowskiego

Region ten stanowi pewną całość geograficzną tzw. Wysoczyznę Łukowską w obrębie Niziny Mazowieckiej zwanej Małym Mazowszem. Położony na głównych wododziałach: Wisły – Wieprza i Wieprza – Bugu, przedstawia lesiste i bagniste równiny wzniesione na 150-200m nad poziom morza. Monotonię krajobrazu ożywiają resztki moren czołowych z okresu lodowcowego. Do interesujących faktów geologicznych należy kra iłów jurajskich w Łukowie przy ul Żelechowskiej i w Gołaszynie. Z fauny zachowanej w utworach jurajskiej kry łukowskiej najliczniej reprezentowane są amonity, belemnity, małże i ślimaki z odległych (165 milionów lat) epok geologicznych.

Kultura

Powiat łukowski leży na styku obszarów etnicznych: Zachodniego Mazowsza, Południowego Podlasia i Lubelszczyzny, w kulturze ludowej powiatu – oprócz elementów własnych odnajdujemy elementy charakterystyczne dla regionów sąsiednich.Powodem do dumy mieszkańców Powiatu Łukowskiego jest Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej “Łukowiacy”. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak i kujawiak z oberkiem oraz tańce lubelskie, suita tańców i przyśpiewek rzeszowskich, tańce i przyśpiewki podlaskie.

Sport i turystyka

Baza sportowo-rekreacyjna obejmuje wiele obiektów sportowych w tym : 3 stadiony, 107 boisk sportowych, 36 sal gimnastycznych, 2 pływalnie, 8 obiektów lekkoatletycznych oraz strzelnice, siłownie i tory jeździeckie. Turyści odwiedzający Powiat Łukowski mogą skorzystać z wielu noclegów w hotelach i szkolnych schroniskach. Z dużym powodzeniem funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.