Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 03, (25) 798 95 45, (25) 798 34 78
fax. 25 (25) 798 74 91 lub (25) 798 22 03 wew. 114

kancelaria[at]starostwolukow.pl

Punkt informacyjny/Kancelaria Starostwa (parter) (25) 798 22 03 wew. 240

(budynek główny – II pietro)

Wydział Nr pokoju Stanowisko pracy Nazwisko pracownika Tel. Kontaktowy Nr wew.
210 Starosta Łukowski SZUSTEK Dariusz 112
208 Wicestarosta Łukowski KOZIOŁ Janusz 111
211 Sekretarz Powiatu SIWIEC Jerzy 113
205 Przewodniczący Rady Powiatu CIOŁEK Karol (25) 798 95 45 121
205 Wiceprzewodniczący Rady KRZYSZCZAK Jacek (25) 798 95 45 121
205 Wiceprzewodniczący Rady WISIŃSKI Andrzej (25) 798 95 45 121
222 Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego MIKA Władysław 141
203 Skarbnik Powiatu WODYK-NETCZUK Monika 130
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 8 Inspektor Ochrony Danych PISZCZ-JÓŹWIAK Magdalena 210
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 215 Powiatowy Rzecznik Konsumentów PISZCZ-KĘDZIORA Sylwia 150
BIURO RADY POWIATU 205 Kierownik TOMCZAK Marcin 120
206 inspektor CHARCZUK – ŻYŁKA Monika 121
206 inspektor LEWANDOWSKA Izabela 121
ORGANIZACJI I NADZORU 213 Naczelnik PAWLIK Agnieszka 180
214 główny specjalista GROCHOWSKA Katarzyna 181
główny specjalista MICHALAK Małgorzata
podinspektor GRĄDEK Elżbieta
Sekretariat (IIp – 201) pomoc administracyjna KISIEL Monika 110
pomoc administracyjna WIELGÓRSKA Agnieszka
215 pomoc administracyjna AHMAD Jolanta 150
59 inspektor PUCYK Alicja
główny specjalista KLUCZEK Agnieszka
ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 201 Zastępca Naczelnika TROKOWICZ Andrzej 140
główny specjalista IWAN Marcin
główny specjalista WIERZBICKI Ireneusz
kancelaria (parter) podinspektor ZARZYCKA NATALIA 240
podinspektor OSIAK Justyna
 

 

FINANSOWO – BUDŻETOWY

217 Naczelnik TROKOWICZ Ewelina 133
204 główny specjalista KOZIOŁ Marzena 131
główny specjalista CZERNIEC Katarzyna
216 podinspektor ADAMECZEK Hubert 135
podinspektor HOWORUS Paulina
217 podinspektor KOPEĆ Beata 133
218 inspektor KOŚCIUK Beata
podinspektor SIEMIONEK Barbara
inspektor KORLAGA Marzena
219 inspektor GRYCZKA Agnieszka 134
podinspektor ŚWIDERSKA Anna
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 221 Naczelnik STRZYŻEWSKI Jan 603 397 000 161
220 główny specjalista WYGOWSKA Grażyna 160
główny specjalista LUCHT Paweł
KOMUNIKACJI, DRÓG I TRANSPORTU

 

 

50 (I p.) Naczelnik STRUS Janusz

(25) 797 10 68

(25) 797 10 69

269
39 parter Zastępca Naczelnika WRÓBEL Kazimiera 261
inspektor GAJEWSKA Anna
inspektor ŁOSIAK Rafał
40 inspektor SZCZYGIELSKA Małgorzata 265

267

podinspektor ŁUGOWSKI Stanisław
podinspektor KOMORNIAK Karolina
inspektor ZABIELSKA Patrycja
inspektor KRASNODĘBSKA Marta
inspektor SZEWCZAK Paulina
inspektor LUCHT Agata
podinspektor CHMIELAK Anna
36 inspektor MODRZEWSKA Hanna 262
inspektor ZARZECZNA Danuta
inspektor ZAJGLIC Magdalena 268
podinspektor GAJOWA Katarzyna
pomoc administracyjna WIĄCKIEWICZ Magdalena
GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 61 Naczelnik KOPEĆ Mariusz (25) 798 66 23 270
60 Zastępca Naczelnika LIPIŃSKI Sławomir 280
55 inspektor BORKOWSKI Tomasz 281
główny specjalista PISKOREK Krzysztof
57 podinspektor KARDAS Małgorzata 275
podinspektor JÓŹWIK Hanna
56 podinspektor SZCZYGIELSKA Agnieszka 273
inspektor ADAMECZEK Lidia
51 podinspektor WARDAK Honorata 272
52 główny specjalista TOMASIAK Magdalena
48 pomoc administracyjna WYSOKIŃSKA Wanda 279
pomoc administracyjna MICHALAK Tadeusz
podinspektor RADOMYSKA Ilona
inspektor GRZESIAK Agnieszka
58 podinspektor SALA Marlena 278
mł. referent KRÓL Mariola
inspektor SZUSTEK Piotr
53 pomoc administracyjna MAJUCH Marianna 276
podinspektor KAZANECKA Agnieszka

63

główny specjalista MATYJASEK Jolanta

274

54 inspektor MAMIŃSKA Emilia 277
główny specjalista GRYCZKA Justyna
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 29 (przy bazie PKS)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 1 Kierownik SZEKALIS Lucjan 290
2 główny specjalista GAJEK Adam 291
główny specjalista RADOMYSKI Łukasz
główny specjalista NURZYŃSKI Leszek  294
pomoc administracyjna GOŁĘBSKA Monika
pomoc administracyjna LUTY Patrycja
pomoc administracyjna CHABER Barbara
pomoc administracyjna DUDZIŃSKA Anna 295
pomoc administracyjna ZABŁOCKA Izabela
inspektor KOZIOŁ Grażyna 292
główny specjalista DOMAŃSKI Wojciech 293
podinspektor KUROWSKA Monika
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Czerwonego Krzyża 4

ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 6 Naczelnik ŚWIERCZEWSKI Grzegorz 190
3 podinspektor MALON Albert 191
1 inspektor SALA – MIODUCHOWSKA Wioletta 192
inspektor TURYK Zofia
inspektor MITURA Monika
2 MATYSIAK Jarosław 191
główny specjalista DĘBOWSKA Grażyna
inspektor RÓJ Łukasz
pomoc administracyjna RZYMOWSKA Barbara
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4 Naczelnik PONIKOWSKI Adam 170
5 podinspektor LOTEK Łukasz
inspektor SZCZYGIEŁ Żaneta
pomoc administracyjna LENDZION Patrycja
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 8 audytor CELIŃSKI Przemysław 210
PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ 13A Naczelnik BOCIAN Roman 172
13 Zastępca Naczelnika SOKÓŁ Zbigniew
14A inspektor DZIEWULSKA Elżbieta 171
inspektor SZCZYGIEŁ Katarzyna
inspektor ŚWIDERSKA Elżbieta
14 pomoc administracyjna ROSA Ilona 172
inspektor MOŚCICKA Agnieszka
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH 12 radca prawny RZYMOWSKA Bożena 173
radca prawny JĘDRZEJKOWSKI Stanisław
podinspektor BARANOWSKA-ZAJĄC Anna
KOMUNIKACJI, DRÓG I TRANSPORTU 11 główny specjalista ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech 264
10 podinspektor SOSNOWSKA Emilia
inspektor DOŁĘGOWSKA Monika
główny specjalista ROGULSKI Mariusz
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14

ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 2 referent OLKOWICZ Magdalena 142
podinspektor BANCERZ Piotr
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 3 Naczelnik DURKA Paweł 220
8 Zastępca Naczelnika GOLIAN Grzegorz 221
podinspektor WESOŁOWSKA Paulina
podinspektor WIĄCEK Rafał
4 podinspektor GAJOWNIK Edyta
pomoc administracyjna CHŁOPICKA Paulina
5 inspektor ROMANOWSKI Zbigniew 222
inspektor MIODUCHOWSKA Edyta