Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 03, (25) 798 95 45, (25) 798 34 78
fax. 25 (25) 798 74 91 lub (25) 798 22 03 wew. 114

kancelaria[at]starostwolukow.pl

Punkt informacyjny/Kancelaria Starostwa (parter) (25) 798 22 03 wew. 240

(budynek główny – II piętro)

Wydział Nr pokoju Stanowisko pracy Nazwisko pracownika Telefony Nr wew.
210 Starosta Łukowski SZUSTEK Dariusz 112
208 Wicestarosta Łukowski KOZIOŁ Janusz 111
211 Sekretarz Powiatu SIWIEC Jerzy 113
205 Przewodniczący Rady Powiatu CIOŁEK Karol (25) 798 95 45 121
205 Wiceprzewodniczący Rady SZCZYGIEŁ Wojciech (25) 798 95 45 121
205 Wiceprzewodniczący Rady WISIŃSKI Andrzej (25) 798 95 45 121
9 Członek Zarządu RZYMOWSKI Sławomir 211
222 Członek Zarządu KĘDRA Jerzy 141
203 Skarbnik Powiatu WODYK-NETCZUK Monika 130
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 8 Inspektor Ochrony Danych PISZCZ Magdalena 210
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 215 Powiatowy Rzecznik Konsumentów PISZCZ – KĘDZIORA Sylwia 150
BIURO RADY POWIATU 205 Kierownik TOMCZAK Marcin 121
206 inspektor CHARCZUK – ŻYŁKA Monika 120
206 inspektor LEWANDOWSKA Izabela 120
ORGANIZACJI I NADZORU 213 Naczelnik MARCINIUK Dariusz 180
214 główny specjalista GROCHOWSKA Katarzyna 181
podinspektor ZALIWSKA Karolina
Sekretariat
(II p – 209)
inspektor SZCZYGIELSKA Agnieszka 110
215 starszy inspektor AHMAD Jolanta 150
59 inspektor GRĄDEK Elżbieta 182
podinspektor MATUSZYŃSKA Elżbieta
ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
201 Zastępca Naczelnika TROKOWICZ Andrzej 140
główny specjalista IWAN Marcin
główny specjalista WIERZBICKI Ireneusz
kancelaria (parter) podinspektor ZARZYCKA Natalia 240
podinspektor OSIAK Justyna
podinspektor NURZYŃSKA Paulina
FINANSOWO – BUDŻETOWY 217 Naczelnik TROKOWICZ Ewelina 132
204 główny specjalista KOZIOŁ Marzena 131
główny specjalista CZERNIEC Katarzyna
216 główny specjalista GRYCZKA Agnieszka 135
podinspektor MATYSIAK Urszula
podinspektor BARTNICKA Karolina
218 starszy inspektor KOŚCIUK Beata 133
podinspektor MISIOR Anna
starszy inspektor KORLAGA Marzena
219 podinspektor KOPEĆ Beata 134
podinspektor RYCHLIK Agnieszka
podinspektor WALCZAK Milena
pomoc administracyjna WIERZCHOWSKA Joanna
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 221 Naczelnik LUCHT Paweł 601 844 777 161
220 główny specjalista WYGOWSKA Grażyna 160
pomoc administracyjna CHUTNY Artur
pomoc administracyjna OPALIŃSKI Mirosław
KOMUNIKACJI 50 (I p.) Naczelnik ROGULSKI Mariusz

(25) 797 10 69

(25) 797 10 68

269
39 parter Zastępca Naczelnika LUCHT Agata 261
starszy inspektor GAJEWSKA Anna
starszy inspektor ŁOSIAK Rafał
40 podinspektor ADAMECZEK Hubert

265

266

267

starszy inspektor SZCZYGIELSKA Małgorzata
podinspektor KOMORNIAK Karolina
starszy inspektor ZABIELSKA Patrycja
starszy inspektor KRASNODĘBSKA Marta
podinspektor BIELECKI Andrzej
inspektor CHMIELAK Anna
podinspektor KRUKOW Magdalena
41 starszy inspektor MODRZEWSKA Hanna 262
starszy inspektor ZARZECZNA Danuta
starszy inspektor ZAJGLIC Magdalena 268
podinspektor GAJOWA Katarzyna
inspektor WIĄCKIEWICZ Magdalena
podinspektor ŚWIDERSKA Katarzyna
GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 61 Naczelnik KOPEĆ Mariusz (25) 798 66 23 270
60 Zastępca Naczelnika LIPIŃSKI Sławomir 280
55 inspektor BORKOWSKI Tomasz 281
57 podinspektor KARDAS Małgorzata 275
podinspektor JÓŹWIK Hanna
56 podinspektor SZCZYGIELSKA Agnieszka 273
główny specjalista TOMASIAK Magdalena
51 podinspektor KRÓL Mariola 272
52 podinspektor SALA Marlena
podinspektor MAZUREK Martyna
48 podinspektor RADOMYSKA Ilona 279
inspektor WARDAK Honorata
58 inspektor SZUSTEK Piotr 278
pomoc administracyjna DUDZIŃSKA Anna
53 główny specjalista MATYJASEK Jolanta 276

63

główny specjalista PISKOREK Krzysztof

274

54 podinspektor WIELGÓRSKA Agnieszka 277
główny specjalista GRYCZKA Justyna

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 29 (przy bazie PKS)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 7 Kierownik 290
6 główny specjalista GAJEK Adam 291
główny specjalista DUDZIŃSKI Michał
2 główny specjalista NURZYŃSKI Leszek  294
pomoc administracyjna GOŁĘBSKA Monika
pomoc administracyjna ZABŁOCKA Izabela 295
podinspektor NURZYŃSKA Aneta
podinspektor CHABER Barbara 293
podinspektor KUROWSKA Monika

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Czerwonego Krzyża 4

ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 6 Naczelnik ŚWIERCZEWSKI Grzegorz 190
1 inspektor MITURA Monika 192
główny specjalista SALA – MIODUCHOWSKA Wioletta
2 podinspektor PURZYCKA Joanna 191
podinspektor DOMAŃSKA Aneta
podinspektor WALO Kamila
podinspektor SZWED Paweł
3 inspektor RZYMOWSKA Barbara
inspektor TURYK Zofia
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 12 Naczelnik PONIKOWSKI Adam 173
5 inspektor LOTEK Łukasz 170
główny specjalista SZCZYGIEŁ Żaneta
podinspektor GRUBA Katarzyna
AUDYTOR WEWNĘTRZNY 8 audytor CELIŃSKI Przemysław 210
PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ 13A Naczelnik BUDZIAK Ilona 172
14A inspektor DZIEWULSKA Elżbieta 171
podinspektor KISIEL Monika
pomoc administracyjna KAŹMIERAK Katarzyna
14 główny specjalista BOCIAN Roman 172
inspektor MOŚCICKA Agnieszka
DROGOWNICTWA I TRANSPORTU 11 główny specjalista ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech 264
10 inspektor DOŁĘGOWSKA Monika
inspektor BIELECKI Andrzej
podinspektor ŚWIDERSKA Anna

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14

ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 2 podinspektor OLKOWICZ Magdalena 142
Zastępca Naczelnika BANCERZ Piotr
główny specjalista MICHALAK Małgorzata
WYDZIAŁ PRAWNY 3 radca prawny BARANOWSKA-ZAJĄC Anna 143
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 3 Naczelnik DURKA Paweł 220
8 Zastępca Naczelnika GOLIAN Grzegorz 221
starszy inspektor WIĄCEK Rafał
4 podinspektor GAJOWNIK Edyta
podinspektor RYCHLIK Anna
5 podinspektor BARSZCZ Paulina 222
starszy inspektor MIODUCHOWSKA Edyta
podinspektor NURZYŃSKA Aneta

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Broniewskiego 20/26

2 Przewodniczący Zespołu OSIAK-FILIPCZAK Katarzyna 245
3A członek zespołu/psycholog GRZYWACZ Marta 246
inspektor WALASZEK Ilona
pomoc administracyjna LEJNERT Agnieszka
3B Sekretarz CELIŃSKA Katarzyna 247
pomoc administracyjna MARCZUK Małgorzata
członek zespołu/psycholog WIĄCEK Małgorzata