Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 03, (25) 798 95 45, (25) 798 34 78
fax. 25 (25) 798 74 91 lub (25) 798 22 03 wew. 114

kancelaria[at]starostwolukow.pl

Punkt informacyjny/Kancelaria Starostwa (parter) (25) 798 22 03 wew. 240

(budynek główny – II piętro)

Wydział Nr pokoju Stanowisko pracy Nazwisko pracownika Tel. Kontaktowy Nr wew.
210 Starosta Łukowski SZUSTEK Dariusz 112
208 Wicestarosta Łukowski KOZIOŁ Janusz 111
211 Sekretarz Powiatu SIWIEC Jerzy 113
205 Przewodniczący Rady Powiatu CIOŁEK Karol (25) 798 95 45 121
205 Wiceprzewodniczący Rady KRZYSZCZAK Jacek (25) 798 95 45 121
205 Wiceprzewodniczący Rady WISIŃSKI Andrzej (25) 798 95 45 121
203 Skarbnik Powiatu WODYK-NETCZUK Monika 130
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 8 Inspektor Ochrony Danych PISZCZ Magdalena 210
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 215 Powiatowy Rzecznik Konsumentów NURZYŃSKI Maciej 150
BIURO RADY POWIATU 205 Kierownik TOMCZAK Marcin 121
206 inspektor CHARCZUK – ŻYŁKA Monika 120
206 inspektor LEWANDOWSKA Izabela 120
ORGANIZACJI I NADZORU 213 Naczelnik MARCINIUK Dariusz 180
214 główny specjalista GROCHOWSKA Katarzyna 181
podinspektor LEJNERT Agnieszka
podinspektor GRĄDEK Elżbieta
Sekretariat (II p – 201) podinspektor WIELGÓRSKA Agnieszka 110
215 podinspektor AHMAD Jolanta 150
59 inspektor PUCYK Alicja
ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 222 Naczelnik Wydziału ZARZYCKI Michał 141
201 Zastępca Naczelnika TROKOWICZ Andrzej 140
główny specjalista IWAN Marcin
główny specjalista WIERZBICKI Ireneusz
kancelaria (parter) podinspektor ZARZYCKA Natalia 240
podinspektor OSIAK Justyna
 

 

FINANSOWO – BUDŻETOWY

 

217 Naczelnik TROKOWICZ Ewelina 132
204 główny specjalista KOZIOŁ Marzena 131
główny specjalista CZERNIEC Katarzyna
216 podinspektor HOWORUS Paulina 135
217 podinspektor KOPEĆ Beata 133
218 inspektor KOŚCIUK Beata
podinspektor SIEMIONEK Barbara
inspektor KORLAGA Marzena
219 inspektor GRYCZKA Agnieszka 134
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 221 Naczelnik STRZYŻEWSKI Jan 603 397 000 161
220 główny specjalista WYGOWSKA Grażyna 160
główny specjalista LUCHT Paweł
KOMUNIKACJI

 

 

50 (I p.) Naczelnik STRUS Janusz

(25) 797 10 68

(25) 797 10 69

269
39 parter Zastępca Naczelnika WRÓBEL Kazimiera 261
inspektor GAJEWSKA Anna
inspektor ŁOSIAK Rafał
40 podinspektor ADAMECZEK Hubert  

265

267

 

inspektor SZCZYGIELSKA Małgorzata
podinspektor KOMORNIAK Karolina
inspektor ZABIELSKA Patrycja
inspektor KRASNODĘBSKA Marta
inspektor SZEWCZAK Paulina
inspektor LUCHT Agata
podinspektor CHMIELAK Anna
podinspektor KRUKOW Magdalena
36 inspektor MODRZEWSKA Hanna 262
inspektor ZARZECZNA Danuta
inspektor ZAJGLIC Magdalena 268
podinspektor GAJOWA Katarzyna
pomoc administracyjna WIĄCKIEWICZ Magdalena
GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 61 Naczelnik KOPEĆ Mariusz (25) 798 66 23 270
60 Zastępca Naczelnika LIPIŃSKI Sławomir 280
55 inspektor BORKOWSKI Tomasz 281
57 podinspektor KARDAS Małgorzata 275
podinspektor JÓŹWIK Hanna
56 podinspektor SZCZYGIELSKA Agnieszka 273
główny specjalista TOMASIAK Magdalena
51 podinspektor WARDAK Honorata 272
52 podinspektor KRÓL Mariola
podinspektor MAZUREK Martyna
48 podinspektor RADOMYSKA Ilona 279
inspektor GRZESIAK Agnieszka
58 podinspektor SALA Marlena 278
inspektor SZUSTEK Piotr
pomoc administracyjna DUDZIŃSKA Anna
53 główny specjalista MATYJASEK Jolanta 276
podinspektor KAZANECKA Agnieszka

63

główny specjalista PISKOREK Krzysztof

274

54 pomoc administracyjna MAMIŃSKA Emilia 277
główny specjalista GRYCZKA Justyna
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 29 (przy bazie PKS)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 7 Kierownik SZEKALIS Lucjan 290
6 główny specjalista GAJEK Adam 291
główny specjalista RADOMYSKI Łukasz
2 główny specjalista NURZYŃSKI Leszek  294
pomoc administracyjna GOŁĘBSKA Monika
pomoc administracyjna ZABŁOCKA Izabela 295
podinspektor NURZYŃSKA Aneta
1 inspektor KOZIOŁ Grażyna 292
podinspektor CHABER Barbara
główny specjalista DOMAŃSKI Wojciech 293
podinspektor KUROWSKA Monika
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Czerwonego Krzyża 4

ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 6 Naczelnik ŚWIERCZEWSKI Grzegorz 190
3 podinspektor MALON Albert 191
inspektor SALA – MIODUCHOWSKA Wioletta
1 inspektor TURYK Zofia 192
inspektor MITURA Monika
2 główny specjalista DĘBOWSKA Grażyna 191
inspektor RÓJ Łukasz
podinspektor PURZYCKA Joanna
pomoc administracyjna RZYMOWSKA Barbara
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4 Naczelnik PONIKOWSKI Adam 170
5 inspektor LOTEK Łukasz
inspektor SZCZYGIEŁ Żaneta
podinspektor LENDZION Patrycja
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 8 audytor CELIŃSKI Przemysław 210
PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ 13A Naczelnik BOCIAN Roman 172
14A inspektor DZIEWULSKA Elżbieta 171
podinspektor KISIEL MONIKA
inspektor SZCZYGIEŁ Katarzyna
inspektor ŚWIDERSKA Elżbieta
14 pomoc administracyjna BUDZIAK Ilona 172
inspektor MOŚCICKA Agnieszka
WYDZIAŁ PRAWNY 12 Naczelnik PAWLIK Agnieszka 173
radca prawny JĘDRZEJKOWSKI Stanisław
podinspektor BARANOWSKA-ZAJĄC Anna
DROGOWNICTWA I TRANSPORTU 11 główny specjalista ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech 264
10 inspektor DOŁĘGOWSKA Monika
główny specjalista ROGULSKI Mariusz
podinspektor ŚWIDERSKA Anna
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 14

ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 2 podinspektor OLKOWICZ Magdalena 142
inspektor BANCERZ Piotr
główny specjalista MICHALAK Małgorzata
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 3 Naczelnik DURKA Paweł 220
8 Zastępca Naczelnika GOLIAN Grzegorz 221
podinspektor WESOŁOWSKA Paulina
podinspektor WIĄCEK Rafał
4 podinspektor GAJOWNIK Edyta
pomoc administracyjna CHŁOPICKA Paulina
podinspektor ŚWIDERSKA Katarzyna
5 inspektor ROMANOWSKI Zbigniew 222
inspektor MIODUCHOWSKA Edyta
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Broniewskiego 20/26

2 Przewodniczący Zespołu OSIAK-FILIPCZAK Katarzyna 245
3A członek zespołu/psycholog GRZYWACZ Marta 246
inspektor WALASZEK Ilona
3B Sekretarz CELIŃSKA Katarzyna 247
pomoc administracyjna MARCZUK Małgorzata
członek zespołu/psycholog WIĄCEK Małgorzata