Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

Podpisanie umów

W środę 12 kwietnia w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyło się uroczyste podpisane umów z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów sportowych z terenu Powiatu Łukowskiego na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa.

Łączna kwota dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi 108 000 zł, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 58 000 zł, natomiast z zakresu turystyki i krajoznawstwa 24 000 zł.

Wyżej wymienione zadania pozwolą na popularyzowanie wyżej wymienionych zadań wśród dorosłych mieszkańców powiatu oraz dzieci i młodzieży szkolnej, a także promocję Ziemi Łukowskiej.

Umowy zostały podpisane przez Starostę Łukowskiego – Dariusza Szustka, Wicestarostę Janusza Kozioła, Skarbnik Powiatu Monikę Wodyk – Netczuk oraz następujące stowarzyszenia i kluby: Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją”, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa, Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Łuków, Łukowski Klub Sportowy “Orlęta Łuków”, Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej “Łukovia” Łuków, Klub Sportowy Głuchych “Hetman” w Łukowie, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie, Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Rowerowy Łuków, Stowarzyszenie “Jesteśmy Sobie Potrzebni”.