Szlaki turystyczne

Przez obszar Ziemi Łukowskiej przebiegają trzy szlaki turystyczne. W mieście Stoczek Łukowski rozpoczyna swój przebieg pieszy i rowerowy szlak turystyczny „Szlak Powstań Narodowych”. Prowadzi ze Stoczka Łukowskiego przez Domanice – Iganie – Mokobody – Liw – Węgrów – do Miedznej. Szlak przebiega przez tereny, które były świadkiem walk w okresie Powstania Listopadowego.
 
Przez środkową część obszaru przebiega niebieski szlak Sienkiewiczowski (Łuków – Okrzeja) związany z miejscem urodzenia i twórczości polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza.
 
W skrajnie południowej części obszaru, na terenach gminy Adamów ma swoją trasę zielony szlak im. gen. bryg. Franciszka Kleeberga (Dęblin – Bobrowniki – Ułęż – Sobieszyn – Wola Głuchowska – Charlejów – Białobrzegi – Kock). Szlak przebiega przez obszary związane z walkami SGO “Polesie”, atrakcyjne historycznie i bogate w zabytki. Ponadto przez obszar Ziemi Łukowskiej przebiegają trzy regionalne szlaki dziedzictwa kulturowego, tj.: Szlak Kultury Wsi i Miasteczek, Szlak Wielkich Pisarzy i Szlak Muzealny.
 

Atrakcje turystyczne

Głównymi atrakcjami turystycznymi są: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (gm. Krzywda) gdzie się urodził polski noblista, zespół klasztorny O.O. Karmelitów Trzewiczkowych z XVII w. w Woli Gułowskiej oraz rezerwat Jata. Obok tego, niewątpliwą atrakcją obszaru jest Stoczek Łukowski i jego okolice, który słynie w całej Polsce z pierwszej zwycięskiej bitwy Powstania Listopadowego, stoczonej 14 lutego 1831 r. oraz jako miejsce urodzenia Aleksandra Świętochowskiego – znanego polskiego ideologa pozytywizmu.