Stypendia i nagrody w Gminie Łuków

Stypendia i nagrody w Gminie Łuków

W dniu 21 września w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Gminy Łuków oraz Nagród Wójta Gminy Łuków w ramach gminnego programu stypendialnego.

W bieżącej edycji 7 kandydatów spełniło wymagania do Stypendium Gminy Łuków, 14 kandydatów zakwalifikowało się do Nagrody Wójta Gminy Łuków. Kandydaci do stypendium wykazali się średnią ocen powyżej 4,5, co najmniej bardzo dobrym zachowaniem oraz są laureatami miejsc punktowanych I-VI krajowej lub wojewódzkiej imprezy artystycznej lub sportowej albo konkursu przedmiotowego. Stypendia otrzymali:

 1. Aleksandra Anna Ciężka: uczennica klasy II gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Młodziczek.
 2. Martyna Czerepińska: uczennica klasy III gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, II miejsce w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Light Contakt.
 3. Julia Jezierska: uczennica klasy II IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła w Łukowie, II miejsce w Powiatowej Lidze Lekkoatletycznej.
 4. Gabriela Ostojska: uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, III miejsce w III Podlaskiej Wiośnie Gitarowej.
 5. Kacper Siwiak: uczeń III klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Zalesiu, I miejsce w XIX Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego.
 6. Katarzyna Czubek: uczennica gimnazjum Zespołu Szkół w Krynce, I miejsce w Mistrzostwach Świata Federacji WPA (Powerlifting).
 7. Natalia Kryjer: uczennica klasy VII Zespołu Szkół w Zalesiu, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju „Czarny Bór Open” w zapasach kobiet.

Opiekunami i trenerami wyżej wymienionych uczniów byli: Grzegorz Rychta (N. Kryjer), Jerzy Kożuch(A. Ciężka),Zenon Pawlikowki(M. Czerepińska),Marzena Żaromska(J. Jezierska),Andrzej Przeździak(G. Ostojska),Sławomir Żyłka(K. Siwiak),Adam Skwara(K. Czubek).

Do otrzymania Nagrody Wójta Gminy Łuków konieczne było uzyskanie miejsca punktowanego I-VI w konkursach, zawodach i innych imprezach na szczeblu krajowym oraz I-III na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub powiatowym. Nagrody otrzymali:

 1. Dorian Siekierzyński: uczeń VIII klasy Zespołu Szkół w Dąbiu, II miejsce Mistrzostw Polski Kadetów w Kickboxingu.
 2. Bartosz Prusinowski: uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie, I miejsce w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu.
 3. Patrycja Szaniawska: Uczennica VI klasy Zespołu Szkół w Zalesiu, III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa w zapasach kobiet.
 4. Klaudia Karwowska: uczennica VII klasy Zespołu Szkół w Zalesiu: I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet.
 5. Julia Pracz: uczennica VII klasy Zespołu Szkół w Zalesiu, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym w zapasach.
 6. Damian Kryjer: uczeń II klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Zalesiu, III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w zapasach.
 7. Wiktoria Karwowska: uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, I miejsce w Otwartych mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet.
 8. Martyna Celińska-Janowicz: uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, II miejsce w Mistrzostwach Polski Artistic Pole IPSF.
 9. Antoni Ciężki: uczeń VI klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łukowie, I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej.
 10. Amelia Dobroch: uczennica klasy III Szkoły Podstawowej z Oddziałami dwujęzycznymi nr 2 w Łukowie, I nagroda w XXIII Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec, Altówki, Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych.
 11. Maksymilian Pawlak: uczeń III klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Zalesiu, udział w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego.
 12. Kamil Juszczyński: uczeń II klasy gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej, I miejsce w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski Młodzików Piłki Siatkowej.
 13. Krzysztof Koper: uczeń II klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła w Łukowie, finalista Zawodów Okręgowych III stopnia Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”.
 14. Izabela Królak: uczennica III klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie, finalistka etapu centralnego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”.

Opiekunami i trenerami w/w uczniów byli: Grzegorz Rychta(D. Kryjer, J. Pracz, K. Karwowska, P. Szaniawska), Zenon Pawlikowski(D. Siekierzyński, B. Prusinowski),  Maciej Sobieraj(K. Juszczyński), Małgorzata Wiącek (K. Koper, I. Królak), Artur Kruszewski (W. Karwowska), Ewelina Izdebska (Martyna Celińska Janowicz), Robert Samujło (A. Ciężki), Irena Kupryk(Maksymilian Pawlak), Maciej Szuksztul(A. Dobroch).

Stypendia oraz nagrody w imieniu wójta wręczyli zastępca wójta Wojciech Szczygieł oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie Bogdan Wiącek.