Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności

Otwarcie BCU

Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie to jedyna placówka w kraju kształcąca w zakresie ślusarstwa, mechaniki i obróbki skrawaniem. Oficjalne otwarcie odbyło się  25 kwietnia 2024 roku, połączone z ogólnopolską konferencją pt. „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali”.

Organem prowadzącym dla BCU jest Powiat Łukowski. Partnerami, dbającymi m.in. o poziom merytoryczny realizowanych tu zadań są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny.

Branżowe Centrum Umiejętności powstałe przy Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie to nowy rodzaj placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowanym branżowo w dziedzinie ślusarstwa, mechaniki i obróbki skrawaniem. Placówka wyposażana jest w najnowocześniejszy na rynku sprzęt branży mechanicznej i umożliwia udział w bezpłatnym uzyskaniu i uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę takich kwalifikacji w ramach kursów dla dorosłych i młodzieży.

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Instytutu Badań Edukacyjnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Politechniki Lubelskiej, Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marianna Brzozowska – Skwarek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł, Członkowie Zarządu Powiatu Łukowskiego Władysław Karaś oraz Włodzimierz Wolski, członkowie Rady BCU, przedstawiciele Rady Powiatu Łukowskiego, władz Miasta Łuków, Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej PKS Łuków S.A.,  dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych, emerytowani dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie, przedstawiciele związków zawodowych, przedsiębiorcy, uczniowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół oraz innych BCU w Polsce.