• RZECZNIK PRAW PACJENTA
  INFOLINIA:
  800 190 590  – bezpłatna linia telefoniczna czynna: poniedziałek – piątek w godz. 09:00 – 21:00
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Przyjęcia interesantów:

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
 • Sekretariat
  tel. 22 532 82 50
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  www.bpp.gov.pl
  poniedziałek – w godz. 9.00 – 18.00
 • Zapisy na spotkanie: 
  tel. 22 532 82 43
  e-mail: rezerwacja@rpp.gov.pl

 • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (SP ZOZ w Łukowie)
  ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
  Centrala: 25 798 20 00-9
  e-mail: spzoz@spzozlukow.pl
 • Przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 8.00 –16.00