Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego.

Ośrodki interwencji kryzysowej
Ośrodki Pomocy Społecznej - Województwo lubelskie
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Województwo lubelskie
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego
Wykaz jednostek zapeniających schronienie dla osób dotknętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim
Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Wykaz punktów konsultacyjnych, w których prowadzone jest poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa - c.d.
Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa