Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego.

Ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki Pomocy Społecznej - Województwo lubelskie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Województwo lubelskie Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego Wykaz jednostek zapeniających schronienie dla osób dotknętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Wykaz punktów konsultacyjnych, w których prowadzone jest poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa - c.d. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa