OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ: POMOC SPOŁECZNA, PORADNICTWO PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE, RODZINNE, DLA BEZROBOTNYCH;
INTERWENCJA KRYZYSOWA (DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ)

 • Centrum Usług Społecznych w Łukowie
  ul. Zdanowskiego 15,
  21-400 Łuków
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łukowie,
   siedziba MOPS, ul. Zdanowskiego 15,
   tel. 25 798 03 32,
   e-mail: cus@um.lukow.pl

 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych
  ul. Browarna 63 (budynek OSIR – wejście na baseny letnie),
  21-400 Łuków,
  tel. 25 798 09 30

 • Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie
  al. Wojska Polskiego 61,
  21-400 Łuków,
  tel. 25 798 77 80,
  e-mail: pomocrodzinie@op.pl
  Porady: psycholog: poniedziałek 8:00 – 16:00; radca prawny 13:00 – 16:00 (po ustaleniu telef.)

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim
  Plac Kościuszki 1,
  21-450 Stoczek Łukowski
  tel. 25 797 01 81
  • Zespół Interdyscyplinarny w Stoczku Łukowskim
   siedziba: MOPS, Pl. T. Kościuszki 1
   tel. 25 797 01 81
   e-mail: mopsstoczek@wp.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie
  ul. gen. Franciszka Kleeberga 36,
  21-412 Adamów
  tel. 601 519 067
  email: gopsadamow@wp.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 16:00
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  siedziba: SP ZOZ w Adamowie
  godz. 8:00 – 15:00
  tel. 601 519 067
  e-mail: gopsadamow@wp.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie
  ul. Łukowska 20,
  21-470 Krzywda
  tel. 25 755 12 89
  email: gops@gminakrzywda.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 16:00
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
  siedziba: GOPS w Krzywdzie
  tel. 25 755 12 89

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie
  ul. Świderska 12,
  21-400 Łuków,
  tel. 25 798 21 59
  email: sekretariat@gopslukow.pl
  Godziny pracy ośrodka: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny
  siedziba: GOPS ul. Świderska 12
  tel. 25 798 21 59
  e-mail: gopslukow@o2.pl
 • Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych
  siedziba: Urząd Gminy, pokój nr 12, ul. Świderska 12
  21-400 Łuków
  e-mail: profilaktyka@lukow.ug.gov.pl
 • Czynny: w każdy wtorek w godz. 16:00 – 17:00 (dyżur dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi) oraz w każdą środę  w godz. 16:00  – 17:00 (dyżur pełni specjalista terapii uzależnień).

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli
  ul. Warszawska 21
  21-413 Serokomla,
  tel. 25 755 45 06
  email: gopsserokomla@o2.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 07:45 – 15:45
 • Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Serokomli
  siedziba: GOPS w Serokomli
  tel. 25 755 45 06
  e-mail: gopsserokomla@o2.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Serokomli
  siedziba: Urząd Gminy w Serokomli, ul. Warszawska 21
  tel. 25 755 45 02

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie
  Stanin 62
  21-422 Stanin
  godz. 7:00 – 15:30
  tel. 25 798 11 02
  email: gops@stanin.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 15:30
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staninie
  siedziba: Urząd Gminy w Staninie
  tel. 25 798 11 02, 797 584 074
  e-mail: gops@stanin.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim
  ul. 1-go Maja 12A
  21-450 Stoczek Łukowski
  tel. 25 797 01 77, fax. 25 308 19 78
  email: gops@stoczeklukowski.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 15:30
 • Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Stoczku Łukowskim
  siedziba: GOPS w Stoczku Łukowskim, pokój nr 1
  tel. 25 797 01 77

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie
  Trzebieszów Drugi 89
  21-404 Trzebieszów
  tel. 25 796 05 73
  email: gops@trzebieszow.gmina.pl
  Czynny: w godz. pracy Urzędu Gminy
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30, czwartek: 9:30 – 17;30
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny
   siedziba: GOPS w Trzebieszowie
   tel. 25 796 05 73

 • Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
  ul. Kościelna 38
  21-411 Wojcieszków
  tel. 25 755 43 34
  email: cus@wojcieszkow.pl
  Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek – wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 16:00, czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 15:00
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
   siedziba: B.Chrobrego 105
   21-411 Wojcieszków

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
  Wola Mysłowska 57
  21-426 Wola Mysłowska
  tel. 25 754 25 38
  email: gops@wolamyslowska.com.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 16:00
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Woli Mysłowskiej
   siedziba: GOPS, Wola Mysłowska
   tel. 25 754 25 38
   e-mail: gops@wolamyslowska.com.pl