• Policyjny Telefon Zaufania do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 800 120 226
  Pomoc dla dzieci i dorosłych
  czynny: poniedziałek – piątek w godz.:  9:30  15:30
 • Niebieska Linia (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)
  (bezpłatne porady psychologiczne i prawne)
  INFOLINIA: 801 120 002
  e-mail: niebieska linia@niebieskalinia.info
  www.niebieskalinia.info
 • Pomarańczowa Linia: 801 14 00 68 – system pomocy dla rodziców, których dzieci piją alkohol i zażywają narkotyki
  Infolinia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00
  e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl
  www.prom.org.pl
 • Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 022 425 98 48 (opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego)
  Czynna: poniedziałek – piątek w godz. 17:00 – 20:00
  sobota  – w godz. 15:00 – 17:00
 • Kryzysowy telefon zaufania: 116 123 (bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym)
  Czynny: codziennie w godz. 14:00 – 22:00
  Telefon jest prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychologicznego (bezpłatne poradnictwo psychologiczne prowadzone przez Fundację „ITAKA”)
  INFOLINIA: 800 70 22 22
  e-mail: porady@liniawsparcia.pl
  www.liniawsparcia.pl
  Czynna: codziennie  24 godziny na dobę
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki — Narkomania”: 801 199 990 (porady dla osób zażywających narkotyki, uzależnionych oraz ich bliskich)
  Czynny codziennie w godz. 16:00 – 21:00
 • Linia Pomocy Pokrzywdzonym (prowadzona przez fundację IWO – Doradztwo Obywatelskie)
  + 48  222 309 900
  Całodobowa bezpłatna linia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Porad udzielają psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi