• RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH – porady w sprawach dotyczących przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela przez instytucje do tego zobowiązane
  INFOLINIA: 800 676 676  – bezpłatna linia telefoniczna dla obywateli czynna:

  • poniedziałek w godz. 10:00 – 18:00
  • wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Al. Solidarności 77
  00 – 090 Warszawa
  tel. 22 55 17 700
  e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  www.rpo.gov.pl
 • Przyjęcia interesantów:
  poniedziałek: 9:00 – 17:00
  wtorek – piątek: 9:00 – 15:00

 • Punkt przyjęć interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Lublinie
  Urząd Miasta w Lublinie
  Plac Króla Władysława Łokietka 1, sala nr 3
  Przyjęcia interesantów: w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00 – 15:00