Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie łukowskim w 2023 roku

e-mail: npp-rejestracja@powiatlukowski.pl

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW – ZOBACZ

Punkty nieodpłatnych porad mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.