Każda osoba uprawniona, której została udzielona nieodpłatna porada prawna lub nieodpłatna porada obywatelska, może wypełnić anonimową ankietę (dostępną u osoby udzielającej porady), w której przekaże swoją opinię o usłudze.

Osoba uprawniona, której porada prawna lub porada obywatelska została udzielona poza Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punktem Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (np. w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, może przekazać anonimową opinię
(druk do pobrania):

  • na adres e-mail: spiszcz@starostwolukow.pl;
  • listownie na adres Starostwa Powiatowego w Łukowie;
  • bezpośrednio do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 (parter).

Opinie osób uprawnionych posłużą analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
na terenie Powiatu Łukowskiego.