• Rzecznik Praw Dziecka
  ul. Przemysłowa 30/32
  00-450 Warszawa
  tel.: 22 583 66 00
  e-mail: rpd@brpd.gov.pl
  www.brpd.gov.pl
 • Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 08:15-16:15
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12  – bezpłatna linia interwencyjna, czynna: poniedziałek – piątek w godz. 08:15 – 20:00