Festiwal Kultury Ludowej “Jawor – u źródeł kultury 2023”

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” jest skierowany do artystów mieszkających w województwie lubelskim, tworzących i działających w obszarach związanych z kulturą ludową. Organizowany jest w celu uhonorowania osiągnięć lubelskich artystów i animatorów kultury działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

Podczas Festiwalu wręczone zostaną nagrody pieniężne za 1 miejsce – 2 000,00, 2 miejsce – 1 500,00 i 3 miejsce – 1 000,00 w każdej z wymienionych kategorii.

/REGULAMIN/

/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/