Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łukowie

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się, pierwsze w tym roku, posiedzenie nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy, które otworzył Starosta Dariusz Szustek a następnie wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Stanisławem Puchem wręczyli akty powołania nowym członkom rady.

W skład nowej rady weszli przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, organizacji związkowej oraz rolników z terenu Powiatu Łukowskiego.
 
Podczas posiedzenia jednogłośnie wybrano na przewodniczącego rady Wicestarostę Janusza Kozioła natomiast V-ce przewodniczącym został Marek Zdanowski – przedstawiciel organizacji pracodawców.
W posiedzeniu, oprócz członków rady uczestniczyli pracownicy Urzędu Pracy tj. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Danuta Bosek, Kierownik Działu Usługi Rynku Pracy Iwona Niedziółka, Kierownik Działu Instrumenty Rynku Pracy Katarzyna Zabielska oraz Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Bożena Zachoszcz – Cabaj.
 
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łukowie na kadencję w latach 2023-2027:
Bancerz Urszula, Górski Zbigniew, Głuchowski Józef, Karaś Władysław, Kucharski Bogdan, Kuśmierczak Jerzy, Kołodziej Zbigniew, Kozioł Janusz, Machniak Bernarda, Rzepko Jarosław, Sikora Czesław, Turski Janusz, Sosnowski Adam, Zdanowski Marek.
 
Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Jako forum dialogu i współpracy władz publicznych z partnerami społecznymi, jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.