Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego,  turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 /PDF/