„Operacja Czysta Rzeka 2021”

„Operacja Czysta Rzeka 2021”

W dniu 10 kwietnia 2021 r. 2. Łukowska Gromada Zuchowa ,,Słoneczni Wędrowcy’’ z Hufca ZHP Łuków po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji “Operacja Czysta Rzeka 2021”. Akcję poprzedził cykl zbiórek na temat ochrony środowiska, segregacji śmieci oraz recyklingu. Zuchy zdobyły sprawność zespołową ,,ekoludek’’.

Akcja przebiegła według ustalonego planu, z zachowaniem względów bezpieczeństwa. Dzięki pomocy burmistrza Łukowa, Piotra Płudowskiego oraz Anny Czerskiej z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska organizatorzy otrzymali kolorowe worki do segregacji odpadów oraz rękawiczki. Udało się uprzątnąć kilometrowy odcinek rzeki Krzny oraz bulwar.

Zuchy bardzo zaangażowały się w akcję i starały się jak najlepiej wykonać powierzone im zadania. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie potrzeby dbania o środowisko, ponieważ człowiek jest przecież częścią przyrody. Każdego harcerza powinna cechować wrażliwość na otaczającą naturę oraz powinien konsekwentnie przyczyniać do jej ochrony.

Akcję “Operacja Czysta Rzeka 2021” koordynowali: pwd. Nina Dudzińska-Chruściel, pwd. Sebastian Romańczyk, Monika Grzybowska. Wcześniej do działań włączyła się także 28. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku “Czarne Stopy” z Międzyrzeca Podlaskiego.

Wierzymy, że prowadzone działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na przyszłość naszej planety oraz zachęcą naszych mieszkańców do utrzymania w czystości naszego miasta.

 

Informacja: Komendant Hufca ZHP Łuków Michał Mojski