Wernisaż rzeźb Mieczysława Gaja w Muzeum Regionalnym w Łukowie

Wernisaż

W piątek 17 listopada 2023 r. w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie odbył się wernisaż wystawy pt. „A to ludowe i polskie właśnie … Twórczość rzeźbiarza Mieczysława Gaja z Łukowa”. Mieczysław Gaja jest łukowianinem. Jego największą pasją jest rzeźbiarstwo, którym zainteresował się dzięki swojemu teściowi, Wacławowi Susce. Rzeźbiarstwu poświęca każdą wolną chwilę. Stworzył setki rzeźb i płaskorzeźb, które znalazły swoje miejsce w zbiorach wielu muzeów w Polsce zagranicą oraz kolekcjach prywatnych. Współtwórczynią jego sukcesów męża była żona Czesława. To ona wspierała Mieczysława, zachęcała do pracy i tworzyła bogatą polichromię na rzeźbach wykonanych przez męża. Wspólnie prowadzili pokazy i warsztaty, zachęcając dzieci i młodzież do kultywowania tradycji rzeźbiarskich regionu. W 1982 r. artysta został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jest założycielem łukowskiej „szkółki rzeźbiarskiej” oraz prezesem łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jego działalność i troska o twórców ludowych z naszego regionu spowodowała, że Łukowski Ośrodek rzeźbiarski znany jest w całej Polsce. Na wystawie muzealnej można zobaczyć rzeźby pełne i płaskorzeźby o tematyce świeckiej oraz sakralnej. Twórca posiada własny styl, a jego prace są łatwo rozpoznawalne wśród rzeźb innych twórców łukowskiego ośrodka.

Wernisaż wystawy zgromadził wielbicieli sztuki ludowej, twórców ludowych, rodzinę oraz przyjaciół rzeźbiarza. Podczas wernisażu wystawy zaprezentowano również najnowszą publikację wydaną przez Muzeum Regionalne w Łukowie. Tytuł książki jest taki sam jak tytuł wystawy „A to ludowe i polskie właśnie … Twórczość rzeźbiarza Mieczysława Gaja z Łukowa”. Książka dokumentuje dotychczasową działalność twórczą Mieczysława Gaja. Została ona dofinansowana z budżetu państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży. Została przekazana do bibliotek, ośrodków kultury oraz szkół z terenu powiatu łukowskiego. Pozostałe egzemplarze zostały rozdane zainteresowanym osobom.

Wernisażowi towarzyszyło wręczenie honorowych odznaczeń „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Odznaczenia otrzymały Pani Agnieszka Szaniawska i Pani Edyta Sak – wieloletnie pracownice muzeum oraz Pani Elżbieta Sadło – twórczyni ludowa. Inicjatorem uhonorowania wyżej wymienionych osób był Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Łukowie Pan Mieczysław Gaja. Wniosek do ministra złożył dyrektor muzeum Mariusz Burdach, a wręczenia dokonał poseł Sławomir Skwarek w asyście wicestarosty łukowskiego Janusz Kozioła. Wystawę w łukowskim muzeum będzie można zwiedzać do końca lutego 2024 r.

Odznaczone osoby:

Agnieszka Szaniawska

Wieloletni pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie, w muzeum pracuje na stanowisku kustosza. Kurator wielu wystaw muzealnych. Organizator sesji popularnonaukowych propagujących historię naszego regionu. Autor licznych konkursów wiedzy i plastycznych o tematyce regionalnej. Pomysłodawca projektu muzealnego pt. „Opowiedz nam historię …”, w ramach którego gromadzone są opowieści, legendy i wspomnienia mieszkańców Ziemi Łukowskiej. P. Agnieszka prowadzi prelekcje dla młodzieży i dorosłych pt. „Spacerem po dawnym Łukowie” oraz „11 listopada w Łukowie”. W latach 2006 – 2018 była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych oraz Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej, propagując wśród dzieci i młodzieży kulturę ludową naszego regionu. Autor publikacji „Na Ludowo w Łukowie” wydanej z ramach realizacji zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek zespołu redakcyjnego wielu wydawnictw związanych z Ziemią Łukowską m.in. Zeszytów Łukowskich, publikacji „Miejsca pamięci powstania styczniowego na Ziemi Łukowskiej”, publikacji „A to ludowe i polskie właśnie… Twórczość rzeźbiarza Mieczysława Gaja z Łukowa”, serii pocztówek pt. „Łuków w grafice Henryka Hryciuka”. Współautorka wydania mapy pt. „Powstanie styczniowe w powiecie łukowskim 1863 -2013”. Występowała w wielu programach telewizyjnych i audycjach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, propagujących historię i twórczość Ziemi Łukowskiej.

Edyta Sak

Wieloletni pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie, w muzeum pracuje na stanowisku przewodnika muzealnego i kasjera. Od wielu lat prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych warsztaty ludowe z zakresu plastyki obrzędowej, mające na celu popularyzację i kontynuację tradycji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na terenie Ziemi Łukowskiej oraz poza jej granicami, a także prowadzi warsztaty plastyczne na których wykonywane są ornamenty i kwiaty z bibuły. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Łukowie oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Bierze udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych. Zaangażowana w organizację wystaw plenerowych odbywających się na terenie powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego.

Elżbieta Sadło

Twórczyni ludowa w dziedzinie plastyki zdobniczej – kwiaty, figurki i zabawki choinkowe. Od 2014 roku członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Łukowie. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje członkom Klubu Seniora w Klimkach, który powstał w ramach projektu „Teraz pora na seniora” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Była wiceprezes Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi na terenie miasta i powiatu łukowskiego. Brała udział w licznych konkursach, wystawach, plenerach, jarmarkach ludowych promując kulturę ludową naszego regionu. Prowadzi liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży kultywujące dawne tradycje tj. zdobienie pisanek metodą batikową, robienie zabawek i pająków ze słomy. I jeszcze jeden fakt w 2020 r. zdobyła tytuł Kobiety Roku Gminy Łuków.