Powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów w Wilczyskach

Nowa droga dla pieszych

W dniu 21 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie podpisano umowę na wykonanie kolejnego zadania inwestycyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, na które Powiat Łukowski pozyskał 80-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zawartej umowy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A. z siedzibą w Łukowie wykona drogę dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska, gm. Wola Mysłowska. Umowna wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 443 623,89 zł. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r.