Święto pieśni i tańca ludowego w Żdżarach

Święto pieśni i tańca ludowego w Żdżarach

W niedzielę  9 września br. na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego  przy świetlicy w Żdżarach odbył się IV Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi Łukowskiej” pod patronatem Starosty Łukowskiego i Wójta Gminy Łuków. W tegorocznym święcie pieśni i tańca ludowego w Gminie Łuków uczestniczyło 6 zespołów dziecięcych z powiatów: łukowskiego, siedleckiego, włodawskiego i bialskiego oraz 14 zespołów z powiatów: łukowskiego, bialskiego, włodawskiego, węgrowskiego i radzyńskiego.

Występy  artystyczne poprzedzone były barwnym korowodem  z prezentacją charakterystyki każdego zespołu , biorącego udział w  festiwalu. Wszystkie zespoły otrzymały  pamiątkowa statuetkę – rzeźbę „ Złotego Kura Ziemi Łukowskiej” , która  jest nieodzownym elementem tej imprezy, wykonaną przez lokalnego rzeźbiarza Roberta Sadło z Gręzówki oraz  wyróżnione nagrodami pieniężnymi i dyplomami.

Tegoroczna  gala folkloru i tradycji  ludowej  na Ziemi Łukowskiej zbiegła się z Jubileuszem 10 lecia działalności  Zespołu „Jagódki” ze Żdżar. Z tej też okazji serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy artystycznej  złożyli  Senator  RP  Stanisław Gogacz, Starosta  Powiatu Łukowskiego  Janusza Kozioł ,Wójt Gminy Łuków  Mariusz Osiak, Z-ca Wójta Wojciech Szczygieł, Prezes OSP w Dąbiu Krzysztof Fornal oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie Henryk Wysocki. Impreza uwieńczona została biesiadą ludową w świetlicy wiejskiej w Żdżarach.

Święto pieśni i tańca ludowego w Żdżarach

Święto pieśni i tańca ludowego w Żdżarach