Rządowy Program Odbudowy Zabytków dla Powiatu Łukowskiego

Zabytki

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 484 341,28 zł. Dofinansowanie z programu „Polski Ład dla Kultury” przeznaczone będzie na renowację i rewitalizację cennych obiektów kultury i architektury w Powiecie Łukowskim.