Akcja promująca Polską Strefę Inwestycji w Powiecie Łukowskim

Akcja promująca

Przedstawiciele TSSE Euro-Park Wisłosan w ramach akcji promującej Polską Strefę Inwestycji odwiedzili Powiat Łukowski. O rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego powiatu rozmawiali z Wicestarostą Januszem Koziołem oraz członkiem Zarządu Powiatu Władysławem Karasiem.

Przedsiębiorców planujących rozwój swoich działalności zachęcamy do kontaktu z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN https://arp.pl/pl/sse/europark-wislosan/