Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łukowski.

Dnia 3 lipca zakończyła się elektroniczna rekrutacja na rok 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łukowski. Oferta edukacyjna przygotowana przez szkoły powiatowe obejmowała 1244 miejsca dla absolwentów gimnazjów i 1254 miejsca dla absolwentów szkół podstawowych w liceach, technikach i szkołach branżowych. W systemie naboru zarejestrowanych zostało 1094 i 1125 absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych odpowiednio.

W wyniku zamknięcia rekrutacji elektronicznej do naszych szkół zostało przydzielonych 1045 absolwentów gimnazjów i 1052 absolwentów szkół podstawowych. Kolejnym etapem naboru było potwierdzenie woli podjęci nauki w szkole, do której uczeń został przydzielony. Do dnia 18 lipca naukę w szkołach powiatowych potwierdziło 974 absolwentów gimnazjów i 1017 absolwentów szkół podstawowych. W szkołach dysponujących wolnymi miejscami prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca. Informację o wolnych miejscach można uzyskać w każdej szkole.