Program rozwoju przewozów autobusowych w Powiecie Łukowskim

W dniu 23.07.2019 r. Starosta Łukowski Dariusz Szustek i Wicestarosta Janusz Kozioł spotkali się z wójtami i burmistrzem miasta Stoczek Łukowski w sprawie organizacji przewozów autokarowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Prezes PKS w Łukowie Tomasz Madoń przedstawił przygotowanie spółki do realizacji tego zadania. Samorządowcy sprecyzowali oczekiwania mieszkańców co do kursów i połączeń na terenie swoich gmin i zadeklarowali chęć udziału w programie rozwoju przewozów autobusowych.

Wchodząca w życie ustawa „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” ma na celu przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.