Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w “Reymoncie”

Życzenia, podziękowania, gratulacje, nagrody i kwiaty dla nauczycieli oraz uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowo wybudowanego skrzydła w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie to główne elementy powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 17 października.

Z tej okazji w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie, władze samorządowe Powiatu Łukowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego Karolem Ciołkiem, Starostą Dariuszem Szustkiem, Wicestarostą Januszem Koziołem, członkami Zarządu Powiatu Władysławem Karasiem i Wojciechem Czerniec, Sekretarzem Powiatu Jerzym Siwcem oraz radnymi powiatowymi spotkały się z dyrektorami i nauczycielami wszystkich szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski.

Gości powitała dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Pani Anna Pietrzak, witając wszystkich zgromadzonych, podkreślając, że Dzień Edukacji to wspólne święto nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców. Dyrektor, podziękowała Zarządowi Powiatu za wsparcie w ciągły rozwój placówki.

Starosta Dariusz Szustek oraz Wicestarosta Janusz Kozioł przekazali słowa podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół i placówek za motywowanie uczniów do pokonywania trudu codziennego dnia szkolnego, za wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy i wychowanie, za empatię i wyrozumiałość w przypadku niedociągnięć i błędów.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do wręczenia nagród starosty dyrektorom i nauczycielom z powiatu łukowskiego.  Starosta łukowski nagrodził 10 dyrektorów i 25 nauczycieli:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie – 5 nauczycieli,

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 3 nauczycieli,

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie – 4 nauczycieli,

Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie – 3 nauczycieli,

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie – 5 nauczycieli,

Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie – 2 nauczycieli,

Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym – 2 nauczycieli,

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 2 nauczycieli,

Zespół Placówek w Łukowie  – 5 nauczycieli,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie – 2 nauczycieli,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie –  2  nauczycieli.

Nagrodę oraz podziękowania władze powiatu złożyły Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Oświatowego Krzysztofowi Konstantemu, który wspólnie z pracownikami od wielu lat jest organizatorem Powiatowych Obchodów Edukacji Narodowej oraz współpracuje z jednostkami oświaty w powiecie.

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy zdobyli właśnie tytuł nauczyciela mianowanego, złożyli ślubowanie i odebrali akty potwierdzające uzyskanie przez nich kolejnego stopnia awansu zawodowego. Mianowanie otrzymało 9 nauczycieli z poszczególnych jednostek oświatowych:

Zespołu Placówek w Łukowie – 4 nauczycieli,

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie – 1 nauczyciel,

Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim – 1 nauczyciel,

Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie – 1 nauczyciel,

Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie – 1 nauczyciel,

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie – 1 nauczyciel.

Akty mianowania i gratulacje nauczycielom przekazał Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Karol Ciołek oraz członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś w towarzystwie Z-cy Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego Marzanny Gałach.

Na koniec uroczystości głos zabrał Lubelski Wicekurator Oświaty Mirosław Wójcik, który odczytał list okolicznościowy od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz podziękował organizatorom za pięknie przygotowaną uroczystość.  Michał Świder –  nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 odczytał list od Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki natomiast Sekretarz Powiatu Łukowskiego Jerzy Siwiec odczytał list z życzeniami przesłanymi od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Szczególne brawa należą się uczniom i nauczycielom „Reymonta”, którzy przygotowali i zaprezentowali występ artystyczny, który jak prawdziwy musical zachwycił wszystkich zgromadzonych!

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy i szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.