Nowe oddziały w łukowskim szpitalu

Nowe oddziały w łukowskim szpitalu

18 października br. w SP ZOZ w Łukowie odbyła się  wyjątkowa uroczystość w trakcie której oficjalnie otwarto nowo powstały Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (przystosowanego do przyjęć pacjentów leczonych na COVID-19). W uroczystości udział wzięło wielu gości m. in. przedstawiciele Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, parlamentarzyści,  Zarząd Powiatu Łukowskiego na czele ze Starostą Łukowskim Dariuszem Szustkiem, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Łukowskiego, samorządowcy, pracownicy SPZOZ w Łukowie, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji i projektanci.

Kulminacyjny moment spotkania stanowiło uroczyste przecięcie wstęgi przy wejściu do Oddziału Neurologicznego, a następnie poświecenie nowych oddziałów, którego dokonał Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ks. Kanonik Andrzej Kieliszek, przy współudziale Kapelana Szpitalnego ks. Sylwestra Anusiewicza.

Do realizacji projektu obejmującego budowę nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z nowoczesnym Blokiem Operacyjno – Zabiegowym, przystąpiono pod koniec 2020 roku. W ramach inwestycji powstał ponadto ogólnodostępny dźwig osobowy, umożliwiający komunikację z wszystkich kondygnacji szpitalnych z nowo powstałą częścią i budynkiem, w którym mieści się oddana do użytku w I kwartale 2022 roku Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

Kolejną strategiczną inwestycję rozpoczęto w lipcu 2021 roku w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID-19wraz z wykonaniem systemu poczty pneumatycznej”. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano oddział łóżkowy dla pacjentów na dwóch piętrach budynku głównego szpitala, z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny (pomieszczenia po Laboratorium oraz Oddziale Reumatologicznym), o powierzchni ok. 1000 m2, z wydzielonymi węzłami sanitarnymi w salach chorych. Projekt budowlany dodatkowo objął aranżację przestrzeni holu wraz z przebudową klatki schodowej, budowę nowej szatni z węzłem sanitarnym dla osób odwiedzających oraz wydzielenie nowych pomieszczeń dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Całość została skomunikowana na wszystkich kondygnacjach nowym dźwigiem osobowym.

Ostatnie 2 lata okazały się niezwykle hojne dla aktywów szpitala, w omawianym okresie zrealizowano bowiem szereg inwestycji w infrastrukturę poprawiających warunki, komfort i jakość leczenia pacjentów, jak i pracy personelu, zakupiono także specjalistyczne wyposażenie oraz nowoczesny sprzęt dzięki, któremu znacznie poszerzyły się możliwości diagnostyczne oferowane przez Szpital.

W latach 2020-2022 wykonano prace budowlane i inwestycyjne obejmujące zarówno teren Zakładu w obrębie miasta Łuków, jak i budynki wchodzące w skład podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane w Powiecie Łukowskim.