Porozumienia na rzecz wspólnych przedsięwzięć

W dniu  17 stycznia  br. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się  spotkanie  uczestników „Porozumienia na rzecz wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony pracy w rolnictwie  indywidualnym  i bezpieczeństwa na obszarach  wiejskich.”

Porozumienie stawia sobie następujące cele:

1. Cel edukacyjny – upowszechnianie  osiągnięć  techniki i  nauki  w  zakresie ochrony życia   i  zdrowia poprzez: podnoszenie wiedzy i świadomości, informowanie o występujących zagrożeniach i ich skutkach, propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania i eliminowania zagrożeń.

2. Cel integracji społeczeństwa – integrowanie społeczności i podmiotów prawnych wokół idei ochrony życia i zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Janusz Kozioł, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Świerczewski oraz przedstawiciele Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy  w Białej  Podlaskiej, Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Łukowie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Łukowie, Komendy  Powiatowej Policji w Łukowie, Izby Rolniczej Powiatu Łukowskiego

Na spotkaniu dokonano podsumowania realizacji planu działań podejmowanych w 2019r. oraz został ustalony i przyjęty do realizacji plan działania na 2020 rok. W 2020 roku przewidziane zostały do realizacji szkolenia, pokazy, konkursy i olimpiady oraz imprezy masowe.