I Sesja Rady Powiatu Łukowskiego VII kadencji

I sesja

W poniedziałek 6 maja odbyła się I Sesja Rady Powiatu Łukowskiego VII kadencji.

Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie, po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego został Karol Ciołek, Wiceprzewodniczącymi  Andrzej Wisiński i Wojciech Szczygieł.

Pracami Zarządu będzie kierował Starosta Dariusz Szustek. Wicestarostą został Janusz Kozioł. Na członków zarządu zostali wybrani: Włodzimierz Wolski, Jerzy Kędra i Sławomir Rzymowski.