Komunikat z I sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 6 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej
im. Jana Pawła II  w Łukowie
odbyła się I sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie wyboru Starosty Łukowskiego.
  • w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Łukowskiego.
  • zmieniającą Uchwałę Nr XL/400/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  • zmieniającą Uchwałę Nr LX/401/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Podczas sesji miało miejsce:

  • Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  • Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek –