Plener i warsztaty rzeźbiarskie w Muzeum Regionalnym

Plener rzeźbiarski pt. “Rzeźba Ziemi Łukowskiej” połączony z warsztatami rzeźbiarskimi w Muzeum Regionalnym w Łukowie

W dniu 28.09.2023 r. już po raz ósmy na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Łukowie odbył się plener rzeźbiarski pt. “Rzeźba Ziemi Łukowskiej”połączony z nauką rzeźbienia. Podczas zajęć powstały dwie rzeźby: Ks. Stanisława Brzóski autorstwa Krzysztofa Pycki oraz jednego z bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza – Onufrego Zagłoby autorstwa Krzysztofa Osaka. Pracy artystów przyglądały się przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Nr 3 w Łukowie oraz dzieci z grupy Bullerbyn.

Zadanie zostało dofinansowane przez Zarząd Powiatu Łukowskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2023.

Plener połączony był z warsztatami rzeźbiarskimi oraz pogadanką na temat techniki i nauki rzeźbienia. Zajęcia poprowadził znany łukowski artysta Mieczysław Gaja w ramach realizacji projektu pt. ,,A to ludowe i polskie właśnie… Twórczość rzeźbiarza Mieczysław Gaja z Łukowa oraz ludowe warsztaty rzeźbiarskie”. Powyższe zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorami tegorocznego wydarzenia służącemu rozwojowi i promocji twórczości ludowej były Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Łukowie.