Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy podsumowujące 2023 rok

W dniu 29.12.2023 r.  w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowany podział środków finansowych na aktywne formy wsparcia w 2024 r. , zapoznała się z sytuacją na lokalnym rynku pracy między innymi  stopą bezrobocia na koniec listopada 2023 r,( powiat łukowski – 4,0%, województwo lubelskie – 7,3%, kraj 5,0% )

Członkowie PRRP uzyskali również  informacje o realizacji  usług i instrumentów rynku pracy przez PUP w Łukowie w 2023 r.

Wśród bardzo wielu działań urzędu, była mowa między innymi :

– o pozyskaniu ofert pracy w liczbie 1480,

– o wyłączeniu bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy lub własnej działalności gospodarczej w liczbie 995 osób,

– o kolejnej edycji badania prognostycznego dotyczącego zapotrzebowania na pracowników pn. „Barometr zawodów 2024”(zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone),

– o udzielonych poradach zawodowych indywidualnych i grupowych- skorzystało 605 osób,

– o udzieleniu 990 informacji zawodowych indywidualnych i grupowych – osoby biorące udział w spotkaniach objęto między innymi „Badaniem poziomu kompetencji cyfrowych” oraz

   „Narzędziem Badania Kompetencji”,

– o kontynuacji współpracy ze szkołami średnimi z terenu powiatu łukowskiego na podstawie  „Porozumienia z dnia 15.06.2022 r o współpracy…”.  287 uczniów (w obecności opiekunów)

   skorzystało ze spotkań z doradcami zawodowymi, a celem było  przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru zawodu i wejścia na rynek pracy,

– o przedsięwzięciach z naszej inicjatywy takich jak;

     * ”Spotkanie z Przedsiębiorcami powiatu” cel to poszerzenie wiedzy o formach wsparcia za  pośrednictwem urzędu

     * ”Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych” tu między innymi: warsztat „Sięgnij wyżej rola kompetencji przyszłości  w praktyce”

     * Indywidualne konsultacje w zakresie wsparcia  kształcenia ustawicznego  ( ze środków KFS w 2023 r. skorzystało 419 pracodawców i pracowników),

– o przeprowadzonych szkoleniach indywidualnych i w ramach bonów szkoleniowych (83 osoby bezrobotne),

– o udzielonej pomocy w formie bonów na zasiedlenie i  bonów zatrudnieniowych,

– o przyjętych wnioskach i wydanych zezwoleniach na pracę sezonową, przyjętych oświadczeniach

  o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, o rozpatrywanych wnioskach w sprawie

  wydanie informacji  starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Realizując przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie wszystkie powyższe działania, Powiat Łukowski pozyskał 173 950, 00 zł.

Członkowie PRRP uzyskali też informację o rozpoczętym 01.01.2023 r, półtorarocznym projekcie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego pn. „Aktywizacja zawodowa – projekt PUP w Łukowie (I) ”- zaplanowane wsparcie dla 165 osób bezrobotnych.

Uczestnicy posiedzenia uzyskali także informacje dotyczące realizacji zaplanowanych na 2023 r. środków z Funduszu Pracy oraz Rezerwy Funduszu Pracy.

Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, pełna merytorycznych pytań i spostrzeżeń, na które odpowiadała  Kierownik Działu Usług Rynku Pracy-Pani Iwona Niedziółka, oraz Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej – Pani Danuta Bosek. Wszystko odbyło się w przyjaznej  atmosferze, zakończone złożeniem noworocznych życzeń przez Przewodniczącego PRRP – Pana Janusza Kozioła, oraz Dyrektora PUP – Pana Stanisława Pucha.