Spotkanie z uczestnikami porozumienia na rzecz ochrony pracy w rolnictwie

W czwartek 16 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się  spotkanie  uczestników „Porozumienia na rzecz wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony pracy w rolnictwie  indywidualnym  i  bezpieczeństwa  na  obszarach  wiejskich.”

W   spotkaniu   uczestniczyli   Władysław Karaś Członek Zarządu Powiatu, Jerzy Siwiec Sekretarz Powiatu,     Grzegorz Świerczewski Naczelnik   Wydziału   Rolnictwa, Leśnictwa   i   Ochrony   Środowiska, Ilona Budziak Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej oraz   przedstawiciele: Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowej  Państwowej   Straży   Pożarnej   i  Komendy   Powiatowej   Policji   w Łukowie oraz  Izby  Rolniczej  Powiatu  Łukowskiego.

Podczas spotkania   dokonano   podsumowania   realizacji   planu   działań   podejmowanych   w   2022 r.  oraz  został  ustalony i przyjęty do realizacji plan działania na  2023 rok.

Porozumienie stawia sobie następujące cele:

 1. Cel edukacyjny – upowszechnianie  osiągnięć  techniki i  nauki  w  zakresie ochrony życia i  zdrowia poprzez: podnoszenie wiedzy i świadomości, informowanie o występujących zagrożeniach i ich skutkach, propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania i eliminowania zagrożeń.
 2. Cel integracji społeczeństwa – integrowanie społeczności i podmiotów prawnych wokół idei ochrony życia i zdrowia.

W 2023  roku   przewidziane   zostały  do   realizacji   min. szkolenia,   pokazy,   konkursy  i   olimpiady oraz  imprezy  masowe na terenie Powiatu Łukowskiego.

 Działania zrealizowane w 2022 roku:

 1. SZKOLENIA
 2. Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego

–  szkolenia chemizacyjne dla rolników uzupełniające i podstawowe z zakresu bezpieczeństwa
stosowania środków ochrony roślin;

–  szkolenia branżowe dla producentów rolnych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
bezpiecznej pracy w gospodarstwie;

 1. Organizator: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego w Łukowie

–  2 szkolenia i pogadanki dla dzieci i młodzieży

–  6 szkoleń dla rolników

–  85 przeglądów gospodarstw rolnych lub wizytacji podczas prac polowych

 1. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

–  216 spotkania z dziećmi i młodzieżą z udziałem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego

–  spotkania z przedstawicielami społeczeństwa z terenów pozamiejskich, przedstawicielami
samorządu na temat ogólnie przyjętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz aktualnych
problemów społeczności lokalnej na terenach wiejskich.

–  483 spotkań z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach przeprowadzonych przez
policjantów Wydziału Prewencji oraz Komisariatów Policji;

–  akcje z zakresu bezpieczeństwa ruchy drogowego pod kryptonimem: „Prędkość”, „Pasy”,
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Alkohol i Narkotyki”, „Bezpieczny pieszy”,
„Bezpieczny weekend”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”,  „Truck & Bus”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Andrzejki”.

–  debata społeczna z elementami dyskusji poświęcona problemom bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów przeprowadzona w Trzebieszowie.

 1. Organizator: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Łukowie

–  3 edycje szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

–  szkolenie uzupełniające w zakresie Podstawowego strażaka ratownika

–  szkolenie kierujących działaniem ratowniczym

–  szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego

–  pogadanki prewencyjne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży

 1. KONKURSY I  OLIMPIADY
 2. Organizator: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego w Łukowie
 • 6 konkursów dla rolników z zakresu bhp w rolnictwie
 • 2 konkurs dla dzieci z zakresu bhp w rolnictwie
 • XII Ogólnopolski Plastyczny Konkurs dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”
 • XIX Ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
 • liczne konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie podczas imprez masowych
 1. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

–  seria konkursów „Jestem bezpieczny, bo słucham komisarza Misia” oraz „Bezpieczeństwo – to
ja”

–  konkurs filmowy dla uczniów szkół średnich na temat reakcji na przemoc, agresje i krzywdzące
zachowania wśród młodzieży;

–  eliminacje do finału wojewódzkiego „Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego”;

–  eliminacje powiatowe w ramach „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.

 • IMPREZY MASOWE
 1. Dożynki gminne organizowane z Wójtami
 2. Dzień Strażaka, pikniki rodzinne, festyny
 3. Święto Miodów Ziemi Łukowskiej w Ławkach