Konkurs pt. „Wspomnienia z Ziemi Łukowskiej”

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej to główni organizatorzy konkursu o tematyce regionalnej pt. Wspomnienia z Ziemi Łukowskiej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie zapisu wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń w dowolnej formie (opowiadanie, pamiętnik, wywiad) opisujących osoby, miejsca, wydarzenia historyczne,    dawne obrzędy i zwyczaje związane z Ziemią Łukowską.

Prace konkursowe należy przesłać do 7 czerwca 2024 r. na adres email: muzeum.lukow@interia.pl lub dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem,  które można pobrać ze strony internetowej muzeum lub w gmachu muzeum.