Kultura

Nowe wzory ofert konkursowych

W związku  planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i [więcej …]

Gospodarka

MISJE GOSPODARCZE 2019 – 2020

Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mają możliwość udziału w kolejnych naborach na misje gospodarcze połączone ze spotkaniami B2B. Celem uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych [więcej …]