Konkurs Ofert
Kultura

Nowe wzory ofert konkursowych

W związku  planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i [więcej …]