Edukacja wojskowa certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych

Edukacja wojskowa certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych

W dniu 20 września 2018 roku Akademia Sztuki Wojennej oraz Biuro do Spraw Proobronnych zorganizowało ogólnopolską konferencję, poświęconą edukacji wojskowej certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych.

Do udziału w konferencji zaproszono również przedstawicieli szkół, prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Naszą szkołę, która jest jedną ze 115 takich placówek w Polsce reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Kamińska oraz Andrzej Panasz – nauczyciel w klasach mundurowych.

Konferencja obejmowała III sesje plenarne, podczas których poruszono bardzo wiele spraw dotyczących programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w ramach pilotażowego wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Wszyscy prelegenci zwracali uwagę jak ważna jest rola patriotyzmu oraz wychowanie fizyczne młodego człowieka, który chciałby związać swoje losy z wojskiem.  W dalszej kolejności wskazywali na dyscyplinę, sposób noszenia umundurowania oraz sposób wyszkolenia kadeta klasy mundurowej, który jest również szkolony przez wykwalifikowanych instruktorów z wytypowanych do współpracy ze szkołami jednostek wojskowych. W przypadku Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym jest to 23 batalion lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej, wchodzący w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”.

Pilotażowy program zakłada, że znaczna część objętych nim uczniów, którzy przejdą kwalifikację wojskową, zasili szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub po ukończeniu szkoły odbędzie skróconą służbę przygotowawczą. Planowana jest ona w lipcu i sierpniu każdego roku po zakończeniu nauki w szkole. Służba przygotowawcza jest przepustką do zawodowej służby wojskowej. Na najlepszych czekają uczelnie wojskowe takie jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych czy też Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, która już niedługo również otrzyma status akademii.

Autorzy programu z Biura do Spraw Proobronnych MON zapewniają, że każdy absolwent certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej będzie posiadał pierwszeństwo w naborze do terytorialnej służby wojskowej oraz zawodowej służby wojskowej, a w naborze na uczelnie wojskowe będą przyznawane dodatkowe punkty. Obecnie kończą się prace nad wydaniem stosownych przepisów w tej sprawie.