Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:45 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Adamowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
  6. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ BRZOZOWSKI