Bezpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu

Powiat Łukowski realizuje zadanie skierowane dla mieszkańców powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

W 2022 r. nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską świadczyli, na podstawie umów zawartych z Powiatem Łukowskim, adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką (ORA) w Siedlcach oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie, a także inni prawnicy za pośrednictwem organizacji pozarządowej – Fundacji Młodzi Ludziom, z siedzibą w Łodzi, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

W 2022 r. nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską świadczyli, na podstawie umów zawartych z Powiatem Łukowskim, adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką (ORA) w Siedlcach oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP)
w Warszawie, a także inni prawnicy za pośrednictwem organizacji pozarządowej – Fundacji Młodzi Ludziom, z siedzibą w Łodzi, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w Punktach mieszczących się w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie (dwa Punkty: Nr 1 i Nr 2) oraz w Zespole Szkół w Adamowie (Punkt Nr 3); natomiast poradnictwo obywatelskie świadczone było w Punkcie mieszczącym w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim. Porady prawne i obywatelskie udzielane były również w wybrane dni miesiąca w punktach mobilnych, mieszczących się:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie (mobilny punkt NPP);
  • w Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej (mobilny punkt NPO).

W 2022 r. we wszystkich Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego udzielono 1 159 porad (por. 2021 r.: 508), w tym 731 w Punkcie Nr 1 i Nr 2 w Łukowie oraz 428 w Punktach w Adamowie i w Stoczku Łukowskim prowadzonych przez Fundację Młodzi Ludziom.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łukowie do adresem: www.powiatlukowski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja”.

Termin wizyty na poradę można ustalić pod numerem telefonu 25 798 22 03 wew. 150 lub
za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.