Zarząd Powiatu Łukowskiego przekazał odblaski

W dniu 11 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu Łukowskiego przekazał kamizelki i opaski odblaskowe, na ręce młodszego inspektora Marka Lubańskiego – zastępcy Komendanta Powiatowego Policji oraz komisarza Jarosława Modrzewskiego – zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Łukowie.

Elementy odblaskowe trafią do pieszych i rowerzystów, co ma poprawić widoczność osób poruszających się po drogach po zmroku. Policjanci będą zachęcać do korzystania z nich, szczególnie w okresach ograniczonej widoczności na drogach. W okresie jesienno-zimowym wcześnie zapada zmrok, co wiąże się z ruchem pieszych po drogach w porze wieczorno-nocnej. Statystyki policyjne wykazują dużą liczbę zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów po zapadnięciu zmroku.

Łukowscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego docierają z edukacją do mieszkańców powiatu oraz prowadzą działania w terenie, rozdając odblaski. Funkcjonariusze przypominają uczestnikom ruchu drogowego podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po szlakach komunikacyjnych, prowadzą kampanię edukacyjną w szkołach i klubach seniora. Kampania informacyjno-edukacyjna policji wspierana jest przez Starostwo Powiatowe w Łukowie w ramach zadań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu Łukowskiego przekazał również kamizelki odblaskowe dla podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek”. Placówka, dla podopiecznych ośrodka organizuje wyjazdy rowerowe jako formę aktywności fizycznej. Odblaski przekazano na ręce Pani Dyrektor – Hanny Zabielskiej.