Zaproszenie na Spotkanie otwarte NGO – woj. Lubelskie

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Wśród prelegentów głos zabierze również Ryszard Szczygieł Radny Województwa Lubelskiego, pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego .

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.

PROGRAM SPOTKANIA