Łukowskie eliminacje do Wojewódzkiego 40. Małego Konkursu Recytatorskiego

Łukowskie eliminacje do Wojewódzkiego 40. Małego Konkursu Recytatorskiego

We wtorek 25 maja 2021 roku w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyły się Łukowskie eliminacje Wojewódzkiego 40. Małego Konkursu Recytatorskiego.

Jury w składzie: Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka oraz Alicja Dymitruk – instruktor ŁOK, po przesłuchaniu 15 prezentacji postanowiła nominować z Powiatu Łukowskiego do Finału Wojewódzkiego 40. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie następujących recytatorów:
– w kategorii wiekowej klasy I-III Szkoły Podstawowe:
1. Lenę Drozd ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie, op. Elżbieta Świerczewska;
2. Julię Osiak z Łukowskiego Ośrodka Kultury, op. Sławomir Żyłka;
– w kategorii wiekowej klasy IV-VI Szkoły Podstawowe:
1. Lenę Aleksandrowicz z Łukowskiego Ośrodka Kultury, op. Sławomir Żyłka;
– w kategorii wiekowej klasy VII-VIII Szkoły Podstawowe:
1. Joannę Lendzion z Łukowskiego Ośrodka Kultury, op. Sławomir Żyłka;
2. Macieja Radomyskiego z Łukowskiego Ośrodka Kultury, op. Sławomir Żyłka.

Jury ponadto postanowiło wyróżnić następujących recytatorów w kategorii wiekowej klasy I-III Szkoły Podstawowe:
1. Ilonę Kopeć ze Szkoły Podstawowej w Zagoździu, op. Agnieszka Kopeć;
2. Zofię Bartołd ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie, op. Dorota Oskroba;
3. Joannę Kielusiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie, op. Barbara Ługowska.

Gratulujemy nominowanym i wyróżnionym recytatorom oraz życzymy im sukcesów wojewódzkich.
W jubileuszowej edycji wzięło udział 15 osób ale Komisja Artystyczna zapewniała o wysokim poziomie prezentacji. Łukowskie eliminacje były transmitowane on-line. Miejmy nadzieję, że taka forma przekazu upowszechni recytację jako formę kreatywności artystycznej i będzie lekcją poglądową dla zainteresowanych.

Link do transmisji z Łukowskich eliminacji do Wojewódzkiego 40. Małego Konkursu Recytatorskiego tutaj https://www.youtube.com/watch?v=i9JPWkqpGXQ

Informacja: ŁOK