Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły w załączeniu.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 /PDF/