Wojewódzki Konkurs Kronik OSP

Kronikarze z województwa lubelskiego spotkali się 28 czerwca 2019 r. w Lublinie na I Wojewódzkim Konkursie Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem konkursu było doskonalenie warsztatu kronikarskiego w dokumentowaniu działalności OSP i popularyzacja tego ruchu. Z powiatu łukowskiego zgłoszono dwie kroniki. Jednostki OSP z Adamowa i Hordzieżki reprezentował Tadeusz Osiński – autor obydwu kronik.

Kronika OSP Adamów obejmuje lata 1918-2018; tom 1 to lata 1918-2011, tom 2 to lata 2012-2018, a tom 3 poświęcony jest w całości jubileuszowi 100-lecia, który odbył się 1 września 2018 r. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Hordzieżce obejmuje lata 1933-2019. Zanotowane są w nich wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia straży i miejscowości oraz dołączone płyty DVD z filmami i relacjami świadków. Dzięki temu zawsze można powrócić do minionych wydarzeń, obejrzeć fotografie, filmy, wysłuchać wspomnień, odświeżyć ulotną ludzką pamięć.

Warsztaty z doskonalenia kronikarskiego poprowadził członek komisji historycznej ZOW ZOSP RP w Lublinie Jerzy Brzozowski. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy autorami kronik.

Podczas uroczystego podsumowania autorom kronik wręczono dyplomy z oceną. Dyplomy i nagrody (czyste kroniki) wręczali Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego oraz Mirosław Walicki – Przewodniczący Komisji Historycznej ZOW ZOSP RP w Lublinie. Kroniki OSP Adamów i OSP Hordzieżka zostały wysoko ocenione przez jury, a druh Tadeusz Osiński otrzymał dyplomy za wzorowe prowadzenie kronik.